El president del Govern espanyol ha anat a Roma, amb un sèquit reduït i personal, a visitar el Papa. Tothom sabia la notícia, però no crec que molta gent hagi llegit el text del discurs del Sant Pare en motiu d'aquesta visita. Les nostres facilitats d'estar informats semblen excessives. Sabem moltes coses, però no sabem tant el seu perquè, les raons, els motius, els arguments de la paraula oral o escrita. I crec, personalment, que és més important saber les raons de les coses que les coses mateixes. Anem escassos d'arguments, de consideracions que ajudin a modificar el pensament i el cor. La intel·ligència artificial no serveix per ser més humà, encara que pugui ser útil. Dic tot això perquè acabo de llegir el discurs del Papa al resident Sánchez, a Roma, al Vaticà.

És un discurs que enriqueix la pròpia professió. Pels que són polítics i pels que tenim una altra feina, és important que davant d'un polític no ens deixem dominar per la visió popular i maligna, del que parla «d'engreixar» les persones. El Papa diu: «Costruire la patria con tutti. Non è facile». Fer créixer el país, consolidar la nació, fer créixer la pàtria..

El Papa no és expert en política, però sí que ho és en humanitat. Les seves intervencions provenen d'un humanisme total: el que coneix l'home i el sap qui és el Fill de l'Home, l'home per excel·lència i Creador de l'home: Jesús.

El Papa ha dit al president del Govern que la nostra pàtria no pot néixer d'una ideologia. La Història és la mestra de la vida. I Europa, com diem a Girona, en té l'esquena pelada, de les ideologies. El Papa cita el nacionalsocialisme alemany. És important descobrir quins poden ser a cada país.