Girona i Manchester City han de documentar que compleixen norma multipropietat el 3 de juny

Els reglaments de les competicions europees sol·licitaran documentació a tots dos clubs per al 3 de juny

Una imatge del Girona - Rayo Vallecano.

Una imatge del Girona - Rayo Vallecano. / DdG

EFE

EFE

Els nous reglaments de competicions de la UEFA exigeixen que Girona i Manchester City demostrin el 3 de juny que compleixen la norma de multipropietat, per eliminar un potencial conflicte d'interessos i evitar que cap persona física o jurídica pugui tenir control o "influència decisiva" i coincidir en la pròxima Lliga de Campions.

Un document del Comitè de Control Financer de Clubs de la UEFA (CFCB) explica la norma de multipropietat (MCO) recollida en l'article 5 del reglament de competició; i assenyala que davant dubte sobre el seu compliment el cas serà estudiat per aquest òrgan, que decidirà sobre l'admissió en les competicions dels clubs implicats.

Drets d'accionistes o socis, suport financer, governança i traspassos

El mateix estableix alguns aclariments sobre el significat de "influència decisiva" d'acord amb quatre criteris: a través dels drets dels accionistes o socis; a través del suport financer; a través de la governança; o través de traspassos de jugadors. Aspectes, perquè els clubs implicats puguin jugar la mateixa competició, com el Girona que és propietat del City Group.

El CFCB considera influència decisiva a través dels drets dels accionistes si una part posseeix el 30% o més de les accions totals del club, els drets de vot o econòmics dels accionistes o socis.

També si una part posseeix el 10% o més del total de les accions del club, els drets de vot o econòmics dels accionistes o socis i a més és l'accionista més gran del club.

Entén influència per suport financer si una part representa el 30% o més dels ingressos operatius totals del club; si presta un import equivalent al 30% o més del total dels préstecs a parts vinculades; si li proporciona suport financer en forma de capital desemborsat addicional o una garantia financera sobre els préstecs.

La influència decisiva a través de la governança es refereix a la presència en els òrgans de govern d'una de les parts i la seva capacitat de decisió, o que posseeixi el 30% o més dels drets de vot econòmics.

I l'epígraf referit als traspassos de jugadors assenyala que per evitar dubtes, els clubs subjectes a procediments de MCO davant la Cambra Primera del CFCB no tindran dret a transferir, de manera permanent o temporal, nous jugadors entre si, directament o indirectament a través de parts relacionades, durant la temporada de competició ni durant la primera finestra de transferències immediatament posterior.

Si s'activen un o més d'aquests indicadors, la Cambra Primera del CFCB considera que una part té capacitat per a exercir una influència decisiva en la presa de decisions d'un club, la qual cosa implica que un serà relegat de competició.

Excepció temporal per a la pròxima temporada

No obstant això, la UEFA contempla una alternativa temporal i excepcional tan sols per a la pròxima temporada davant l'incompliment dels tres últims indicadors, donat el curt marge de temps entre l'aprovació dels reglaments de competició i la data del 3 de juny.

Segons el document, "aquesta alternativa consistirà en el traspàs o la cessió de totes les seves accions en un club a una tercera part independent, com un fideïcomís cec, en virtut del qual tota la presa de decisions del club recaurà exclusivament en el control de la tercera part/fideïcomissari, que estarà obligat pel deure fiduciari d'actuar exclusivament en el millor interès del club".

"S'entén que, en aquests casos, la Cambra Primera del CFCB supervisarà la creació de l'estructura independent per garantir que compleix la norma MCO", afegeix, alhora que apunta que els indicadors podran ser revisats en temporades posteriors d'acord amb la possible evolució de la regla MCO en les pròximes edicions dels seus reglaments de participació en les seves competicions de clubs.