En aquesta mateixa entrevista, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va indicar que l'Ajuntament ja està treballant perquè en dos solars de titularitat municipal s'hi acabin aixecant promocions de pisos destinats a joves. En concret, va exposar que l'ús d'un dels terrenys se cedirà a una cooperativa -per un nombre indeterminat encara d'anys- per tal que «hi pugui edificar una construcció d'habitatges per a persones joves i famílies joves que vulguin participar d'aquesta cooperativa». Va admetre, però, que els treballs són molt incipients i que els tràmits són lents i que, de vegades creen frustració, però que esperava que a finals d'any ja pugui fer-se la cessió de l'ús i que la cooperativa pugui començar a caminar». També va exposar que l'altre solar també es destinarà a famílies i gent jove i a preus assequibles.

Precisament l'acord entre l'equip de govern de JxCat i guanyem parlava de dos solars a Can Gibert per crear una cooperativa d'habitatge i una promoció pública d'habitatges de protecció oficial.

En aquesta entrevista a la Xarxa TV, l'alcaldessa va parlar d'altres mesures per tal d'afavorir l'accés a l'habitatge. Va indicar que estan fent un mapa de plantes baixes que actualment només tenen un ús comercial per tal que, si porten molt temps buits, puguin reconvertir-se en habitatges destinats a persones amb dificultat «d'accessibilitat o gent gran». Va destacar que la mesura pot servir per aportar a la ciutat «més habitatge» en una ciutat que ja no té espai per poder construir-ne molts més. En aquest sentit, va indicar que amb la llei de l'oferta i la demanda, «si hi ha més habitatges al mercat podrem aconseguir que els preus es mantinguin».