L'Ajuntament de Girona manté que no hi haurà cap problema per aconseguir flors i tots els elements necessaris que cada any fan possible una nova edició de Temps de Flors. «Podem assegurar i garantir que no ens quedarem sense flors», insisteix la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

Ara mateix som a uns tres mesos i mig de la celebració de la mostra floral, que atrau cada any milers de visitants a la ciutat i encara no s'ha pogut contractar cap empresa perquè subministri les flors ni cap altre element que serveix per als muntatges, com ara ferros, retolacions, fusta, teixits o gespa. Es deu al fet que, tal com va avançar Diari de Girona, l'Ajuntament va convocar un concurs públic de deu lots per tenir proveïdors i va acabar declarant deserts els deu lots. En set casos directament no s'hi va presentar cap oferta i en altres tres, l'oferta presentada no complia tots els requisits exigits en el plec de clàusules.

Era el primer any que l'Ajuntament feia servir aquest sistema, obligat per la llei estatal de contractes. La licitació de tots els materials necessaris per als muntatges es va dividir en deu lots per una suma global de 308.450 euros, amb la idea que les ofertes anessin rebaixant el cost. I entre aquests deu, hi havia el més elevat perquè és l'essència de la mostra floral: el subministrament de totes les flors tallades, plantes, materials de floristeria i materials de jardineria. El pressupost màxim per a aquest lot era de 250.250 euros.

Preguntat per la regidora d'ERC Maria Àngels Cedacers en el darrer ple, la responsable municipal de l'esdeveniment va deixar clar que d'una manera o altra s'acabaran tenint tots els materials. Després que el concurs resultés ser un fracàs, l'opció més probable és fer un nou concurs d'«urgència». Si novament hi ha lots sense cap adjudicatari «mirarem què podem fer legalment». Una de les opcions que podria acabar portant-se a terme és una contractació directa. O fer servir el sistema que estava vigent abans del concurs obligat per llei: un registre de proveïdors amb diferents empreses que oferien els seus serveis segons el producte que es necessités. L'Ajuntament obria un registre amb un seguit de requisits i aquelles empreses interessades s'hi podien inscriure. El consistori revisava tota la documentació i l'acceptava o no al registre. L'any 2018, per exemple, n'hi havia un centenar.

La 65a edició de Temps de Flors d'aquest any s'ha programat del 9 al 17 de maig.