La policia municipal de Girona ha posat 647 denúncies a persones que cometien algun tipus d’infracció mentre circulaven amb un patinet elèctric o algun altre tipus de vehicle de mobilitat personal ((VMP). La xifra comprèn des de l’1 de gener al 30 d’octubre. La quantitat suposa més de dues denúncies diàries.

La infracció més habitual és circular sense el casc reglamentari que ha suposat interposar 472 sancions. Passar per la vorera o per la calçada ha comportat posar 72 multes. No obeir un senyal de prohibida la circulació a tota classe de vehicle ha estat penalitzat 17 vegades. Anar amb més d’una persona a sobre d’un sol patinet ha estat denunciat 14 cops. No respectar un semàfor que estava en vermell ha provocat sancionar onze usuaris. Hi ha 61 casos d’altres infraccions.

Tendència a la baixa

El mes amb més denúncies va ser el gener, just quan va acabar una extensa campanya informativa en què es va assessorar i advertir més de 1.300 usuaris sobre l’entrada en vigor de la nova normativa. Aquell primer mes de l’any hi va haver 124 multes. Entre febrer i maig, la quantitat de denúncies s’ha mogut entre les 61 i les 82. Van ser 82 al febrer, 78 al març, 61 a l’abril i 82 al maig. Entre el juny i l’agost la xifra ha ballat entre les 45 del juny i les 55 del juliol. A l’agost van ser 50. La tendència a la baixa ha continuat amb 39 sancions el setembre i 31 multes a l’octubre. Aquest descens es pot deure a diferents factors. L’aprenentatge dels usuaris o la reducció del control policial perquè els agents ara estan destinats a altres tasques.

Fa unes setmanes la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, admetia que encara hi ha massa gent que desconeix l’obligació de dur casc quan se circula amb patinet elèctric. «És una norma que ve imposada per la DGT; cal fer molta pedagogia i que la gent, quan va a comprar un d’aquests aparells, ho sàpiga», concreta Sureda. quan es va activar la campanya informativa, la regidora va indicar que «l’ordenança el que pretén és garantir la convivència a l’espai públic davant la diversitat d’actors que hi ha i perquè tothom pugui circular amb seguretat. Amb l’auge del patinet elèctric vèiem discrepàncies sobre què es pot fer i què no, i calia tenir una normativa clara al respecte».

La normativa

Entre les normes més importants, destaca que els patinets elèctrics poden circular per vies com els carrils bici i les plataformes úniques, limitats a 20 km/h. En canvi, no poden circular per la vorera, que es reserva per als vianants; la multa per fer-ho és de 200 euros. Els patinets tampoc poden circular per la calçada dels carrers de velocitat més elevada, com ara las carretera Barcelona, la Gran Via de Jaume I o del tipus Joan Maragall, avinguda Sant Narcís o Caldes de Montbui. En tots aquests casos, els usuaris han de baixar del vehicle i caminar per la vorera amb el patinet agafat, però sense activar-lo.

Una altra norma rellevant és l’obligació d’anar amb un casc homologat. A més, a sobre d’un patinet només hi podrà viatjar una persona, i també és obligatori portar llum i elements reflectants a la nit. I tampoc es podrà circular parlant pel mòbil o amb auriculars. Les sancions en aquests casos oscil·la entre els 30 i els 200 euros.

Els vehicles similars als patinets però que tenen un seient incorporat es consideren cicles de motor a la nova normativa. Això implica que s’han de matricular, han de tenir permís de circulació de ciclomotors i assegurança obligatòria, així com fer servir casc de protecció. Aquests vehicles tan sols poden anar per calçades on es permet la circulació de vehicles a motor.