Els estudiants de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona han arribat a un acord amb el rectorat respecte al conflicte generat per la manca d’espais per estudiar, després que es destinés part de la biblioteca a la docència. 

Concretament, es destinarà l’aula 40, que abans era part de la biblioteca i ara es destinava a classes d’Infermeria, mantindrà oberta l’aula 40, com a espai d’estudi bona part de l’horari lectiu. Els estudiants havien ocupat sense permís aquest espai des de fa dues setmanes com a senyal de protesta per manca d’espai.

L’aula destinada a l’estudi en bona part de l’horari lectiu. Cedida

L’activitat docent en aquest espai es concentrarà entre les nou del matí i les dotze del migdia i la resta d’hores es podrà fer servir com a aula d’estudi. Amb totes dues parts arriben a un acord. Els estudiants estan satisfets i esperen que es mantingui. També es destinarà l’aula 31 com a espai addicional.

En paral·lel s’ha creat una comissió transversal per fer un seguiment de les obres en el local que ha d’acollir la biblioteca de la facultat.