Denuncien un miler de persones per tenir droga a la via pública a Girona durant el 2023

La policia posa, de mitjana, quasi tres sancions al dia a ciutadans que consumeixen o porten a sobre «drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques»

N’hi ha 681 que ja s’han imposat als afectats i 364 més encara s’estan tramitant  

Una identificació a diferents ciutadans, al parc Central, en una imatge d’arxiu.

Una identificació a diferents ciutadans, al parc Central, en una imatge d’arxiu. / Tapi Carreras

Tapi Carreras

Tapi Carreras

La policia municipal de Girona va denunciar, al llarg de l’any 2023, més d’un miler de persones que consumien algun tipus de droga a la via pública. En total, es va denunciar 1.055 persones. Això vol dir que cada dia es van interposar pràcticament tres multes. Segons fonts municipals, el nombre de sancions imposades al llarg de l’any és de 681 i el nombre d’expedients en curs on encara no s’ha imposat la sanció durant el mateix període i que s’estan encara tramitant és de 364. De les sancions ja interposades, hi ha 170 persones que han abonat la sanció. Hi ha multes amb un import de 601 euros i de 800 euros. Totes corresponen a un article de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana que fa referència «al consum o la tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no estiguessin destinades al trànsit, en llocs, vies, establiments públics o transports col·lectius, així com l’abandonament dels instruments o altres efectes emprats per fer-ho als llocs esmentats». De totes les persones denunciades, n’hi ha 250 a les quals no s’ha pogut notificar la sanció i s’ha hagut de recórrer a una publicació per mitjà d’un edicte en un butlletí oficial (al BOE i a l’e-Tauler de l’Ajuntament en aquest cas). Per portar-ho a terme, s’han hagut de fer deu edictes diferents. Amb aquest sistema es dona per assabentada la persona sancionada. Passa quan no se li ha pogut notificar la multa en paper es consideren infructuoses quan el destinatari és desconegut, quan l’adreça és errònia o quan no es retira la notificació al servei de correus després de rebre l’avís deixat a la bústia del domicili. Aquests tràmits impliquen un retard en el cobrament de l’import de la multa.

Tot i que els agents formulen la denúncia al lloc dels fets, aquesta no es dona per notificada. Les persones denunciades, en aquest sentit, no són de forma immediata sancionades perquè per legalitat s’imposa que la denúncia arribi al Servei d’Expedients sancionadors als efectes que la Instrucció finalment imposi o no la sanció. La instrucció rep la denúncia i determina la incoació, o sigui, l’inici de l’expedient.

Verificació

L’òrgan instructor que rep la denúncia ha de verificar, per molt que s’hagi identificat l’autor, que és el competent per proposar la imposició de la sanció al regidor municipal que té atorgada la competència. 

En el decret d’incoació que li és notificat a l’afectat, s’esmenta que l’interessat té quinze dies des que rep la notificació de la denúncia. L’interessat pot abonar sense formular al·legacions, fet que implica que reconeix els fets, i obté una reducció del 50% de la multa (paga 300 euros) i l’Ajuntament adjunta en el decret la carta o document de pagament voluntari. Si el sancionat formula al·legacions perd el pagament bonificat en el cas que no li siguin estimades les al·legacions. Finalment, si ni abona l’import, ni pugna la infracció passa a procediment ordinari amb el pagament del 100 % de la quantia.

Subscriu-te per seguir llegint