Puja l’exposició a la radiació electromagnètica a Girona però és molt per sota del límit permès

Passa d’una mitjana anual 1,0 a 1,86 volts per metre en deu anys però el valor màxim acceptable està situat en 28 V/m  

Es disposa d’estacions de monitoratge per detectar les freqüències de telefonia mòbil, wi-fi, televisió i ràdio AM i FM

Antenes de telefonia en un edifici del barri Devesa-Güell.

Antenes de telefonia en un edifici del barri Devesa-Güell. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

El grau d’exposició de la població a la radiació electromagnètica de radiofreqüència a la ciutat de Girona porta diversos anys pujant tot i que està molt per sota dels límits que es podrien considerar perillosos per la ciutadania. Les darrera dades que disposa l’Ajuntament situen el nivell a radiacions en 1,86 volts per metre (V/m) de mitjana anual mentre que el límit permès és de 28 volts si s’agafa la freqüència de les ràdios. El valor que té la ciutat és doncs, quinze vegades inferior a aquest topall. Val a dir que el límit per la telefonia mòbil (41) o el wi-fi (61) encara és més alt. En concret, es mesuren les freqüències corresponents a antenes de telefonia mòbil, wi-fi, televisió, ràdio AM i FM, amb diferents estacions de monitoratge. Tot plegat apareix en un informe de l’Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana sobre Sistemes d’Indicadors de Sostenibilitat i en diferents informes de la pàgina web municipal.

Tanmateix, tot i que molt poc, en els darrers nou anys les mediacions que s’han estat prenent han detectat un lleuger increment en les mitjanes anuals detectades. L’any 2014, es registrava 1 volt per metre. L’any següent va pujar a 1,1. El 2018 va situar-se en 1,2 i el 2020 va ser de 1,3. L’any següent va pujar a 1,4. La del 2022 està fixada en 1,7 volts per metre mentre que l’any passat, és l’esmentada 1,86. 

Un gràfic del nivell d'exposició a la radiació electromagnètica

Un gràfic del nivell d'exposició a la radiació electromagnètica / Ajuntament de Girona

Estacions fixes

Les dades procedeixen de les estacions de monitoratge fixes instal·lades a diversos punts de la ciutat. Aquestes estacions de monitoratge estan instal·lades en tretze punts de la ciutat: a la Rambla de la Llibertat, a la Rambla Xavier Cugat, al carrer de la Rutlla (al 2023 s’ha situat al Club de Tennis), escola Bressol Garbí, a l’escola Les Alzines, Carrer Santa Eugènia, al centre cívic Onyar, a la Torre de la Ciutat (abans Torre d’Alfons XII), al Museu del Cinema, a l’edifici Santa Caterina, a Montjuïc i al carrer Caterina Albert. Es calcula la mitjana anual del nivell de radiació electromagnètica de cadascuna de les estacions de monitoratge. Aquestes estacions pertanyen a la xarxa SMRF del projecte «Governança Tarioelèctrica» de la Generalitat. Les que tenen major la quantitat són les del Club de Tennis (4,36 de mitjana), Museu del Cinema (3,87) i el carrer Caterina albert del barri Devesa- Güell (3,70).

Els nivells mitjans obtinguts a les estacions de monitoratge de la ciutat, indiquen que els valors estan molt per sota dels nivells màxims permesos i que es mantenen constants al llarg dels últims anys. Pel que fa als equips de monitoratge que mesuren en continu per les freqüències de banda ampla, entre 100kHz i 8GHz, s’ha obtingut un valor mig de 1,7 V/m. Per a les freqüències de telefonia mòbil (900-2600 Hz) el nivell màxim permès és de 41 V/m. Per a freqüències de Wi-fi (2400MHz 5000MHz) el nivell màxim permès és de 61 V/m. Per a ràdio AM (530-1605 KHz) el nivell màxim permès és de 87 V/m i per a ràdio FM (88-108MHz) és el citats 28 V/m. 

La tendència desitjada, segons es reflecteix en un informe, és «disminuir el nivell de radiació electromagnètica de radiofreqüència a què està exposada la població i estar sempre per sota del límit legal permès». 

Subscriu-te per seguir llegint