Girona eliminarà els tèrmits del sostre apuntalat de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania

S'enderrocarà el sostre malmès

L'espai està amb puntals des de fa uns dos anys

Durant el període d’obres, el servei es traslladarà a la planta baixa d’El Modern

L'espai, apuntalat.

L'espai, apuntalat. / Aj.de Girona

Tapi Carreras

Tapi Carreras

L’Ajuntament de Girona repararà l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, de l’edifici consistorial, espai ubicat al costat del Saló de Plens. En concret, s’enderrocarà el sostre recobert de fusta, ja que la biga mestra està malmesa per la presència de tèrmits. Tot i que en el mandat anterior ja estava prevista la intervenció general i es va arribar a licitar, la contractació va quedar deserta. En el moment de reprendre l’actuació s’ha considerat que s’ha de fer de forma urgent davant la necessitat d’una intervenció immediata.

Està previst que, un cop redactat el projecte, els treballs comencin a principis del mes de juny i tinguin una durada de 2 mesos. Aquests tenen un cost de 96.636,58 euros (IVA inclòs).

Durant el període d’obres, l’Oficina de la Defensora es traslladarà a la planta baixa d’El Modern. També s’ha reubicat la secció d’Estadística, que estava situada just a sobre de l’oficina, a la primera planta. A més, l’accés al Saló de Plens s’haurà de fer per l’interior de l’Ajuntament.

 Per tal de garantir la seguretat dels treballadors i treballadores del consistori s’aixecarà una paret al primer pis que vorejarà el forat que es crearà un cop enderrocat el terra.

 L’actuació finalitzarà amb la col·locació d’una nova superfície.

Tanmateix, quedarà pendent una segona fase d’obres, que es licitarà més endavant, que consistirà en la recoberta del sostre de l’Oficina de la Defensora per tal de donar-hi una imatge arquitectònica semblant a la que té ara i que s’assimila al Saló de Plens. De moment, s'ha iniciat la licitació per la redacció del projec te d'aquesta segona fase. La redacció surt a un preu màxim d’uns 17.500 euros i s’apunta que les obres de remodelació de tota la sala i de la part d’Estadística afectada voltarà els 174.500 euros (inclosa la part dels tèrmits).