El 67% d’aspirants a ser policies de Girona, suspesos de cultura general

Vuitanta dels 118 candidats que es presenten a la primera prova selectiva a Girona no aproven

Convocatòria per cobrir vacants a la policia de Girona.

Convocatòria per cobrir vacants a la policia de Girona. / Policia Municipal de Girona

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Vuitanta dels 118 aspirants a formar part de la plantilla Municipal d eGirona han estat declarats «no aptes» després de la primera prova, on s’havien de respondre preguntes culturals i teòriquesQueden 38 candidats, dels quals vuit són dones.

Moltes de les qüestions estan vinculades a la ciutat de Girona ja que el tribunal busca policies que es coneguin la ciutat , la seva idiosincràcia i nomenclàtor.

També les ordenances (civisme, soroll i circulació, per exemple).

Es vol defugir d’aquelles que estudien un temari genèric i proven sort a Girona.

Les proves han de servir per cobrir nou places que quedaran vacants al llarg de l'any per jubilacions o perquè algú marxar a treballar a un altre cos policial. Per tant, no s'amplia la plantilla pel que fa a número d'efectius. A més, la majoria d'escollits no podran entrar al cos fins al juny ja que abans hauran de fer formació a l'escola de policia de Catalunya.

El segon exercici del procés selectiu, la prova d’aptitud física, es portarà a terme el dia 29 de maig.

Posteriorment, hi haurà una prova de coneixement de la llengua catalana a aquell que no han acreditat la titulació necessària (B2).

També es farà un examen psicotècnic, un examen mèdic i finalment, es podran presentar els mèrits (cursos de formació, títols acadèmics o distincions d’altres cossos policials, entre d’altres).

Subscriu-te per seguir llegint