El pont de l'Areny de Girona té «fissures i esquerdes puntualment greus»

L’Ajuntament encarrega una «avaluació detallada» per analitzar les deficiències trobades a l’estructura que uneix el carrer del Carme i la zona del Mercat del Lleó tot i que «no es considera probable un col·lapse»

El pont de l’Areny, amb els pas de vehicles i vianants.

El pont de l’Areny, amb els pas de vehicles i vianants. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

L’Ajuntament de Girona ha decidit encarregar un estudi «detallat i avançat» del pont de l’Areny després que s’hagi constatat que hi ha «fissures generalitzades i esquerdes puntualment greus» a l’estructura. El pont connecta el carrer del Carme i la zona del Mercat del Lleó, per on hi passen cotxes i vianants. En concret, en una inspecció s’ha apuntat que hi ha «esquerdes i fissures d’importància al costat esquerre de cada recolzament» i una fissura estructural al cap de biga». El pont fa 54 metres de longitud i 12 metres d’amplada.

En la memòria justificativa per encarregar aquest estudi s’hi inclou un informe elaborat per l’enginyer municipal de Camins, Canals i Ports municipal, Josep Bayarri Garcia el 4 d’octubre de l’any passat.

Un detall d’una esquerda del pont de l'Areny.

Un detall d’una esquerda del pont de l'Areny. / Marc Martí Font

Extracció i test amb ultrasons

Està previst que aquest nou estudi que es vol encarregar contempli l’ extracció, tallat, recapçat i ruptura a compressió d’un testimoni de formigó i un reconeixement mitjançant ultrasons en un mínim de deu punts, sis bigues de capçalera i quatre avaluacions de tauler.

L’estudi, a més a més, tindrà diferents apartats. Per una banda, una inspecció principal, dita també avaluació detallada. Aquesta haurà d’incloure una descripció «gràfica i textual, i inclourà tots els elements que composen l’estructura», la determinació de la vida útil considerada de l’estructura i dels seus elements, els «punts crítics de l’estructura, que requereixen d’especial atenció a l’efecte de la seva conservació i per tant de la seva inspecció i manteniment» i la «identificació i descripció, amb el nivell adequat de detall, de les operacions de manteniment recomanades, on es prevegi aquesta necessitat, incloent, en el seu cas, la freqüència d’actuació».

L’altre apartat serà la inspecció especial, també denominada avaluació avançada. Inclourà la relació d’assajos realitzats i localització sobre plànol, una descripció de les patologies detectades a l’estructura, la identificació del procés patològic que ha causat les patologies detectades, i proposta de reparació o reforç en cada cas i la determinació de punts crítics de l’estructura, que requereixen accions immediates.

Màxim, vehicles de 12 tones

Al document s’explica que «no es considera probable un col·lapse de l’estructura en general», atesa «l’edat de l’estructura - es de 1971-i la magnitud de la patologia». De fet, es considera que l’estructura és «apta per al servei amb seguiment constant dels desperfectes detectats». Tanmateix, «es recomana limitar el pes dels vehicles a un màxim de dotze tones» .

A més a més, «es recomana» substituir el paviment de la calçada «per tal de protegir l’estructura del pont d’humitats», tenint en compte que l’aglomerat asfàltic està ·esgotat» i no hi ha elements de drenatge ni canalització.

Subscriu-te per seguir llegint