14 de maig de 2020
14.05.2020
Diari de Girona

La fase 1 i el cotxe: Quan puc agafar-lo? On puc anar? Amb quants ocupants?

Tot el que es pot fer amb el cotxe en la fase 1 i la fase 0 de la desescalada del coronavirus perquè puguis evitar una multa

14.05.2020 | 10:26
La fase 1 i el cotxe: Quan puc agafar-lo? On puc anar? Amb quants ocupants?

Amb cada fase de la desescalada del coronavirus es van ampliant les llibertats, i en aquest cas et mostrem on es pot anar amb cotxe i amb quantes persones a bord durant la fase 1.

El dilluns 11 de maig diferents províncies del territori nacional van passar a la fase 1 de la desescalada, ampliant la seva mobilitat. Per aquest motiu t'aclarim, quan pots agafar el cotxe, on pots anar, i amb quantes persones, durant aquesta etapa de l'estat d'alarma.

Hem de recordar abans, què es permetia fer ja en la fase 0 de la desescalada segons el BOE. En aquest estadi en el qual de moment romanen diverses províncies, només permet la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
 • Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial
 • Retorn al lloc de residència habitual
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances
 • Per causa de força major o situació de necessitat


Des del 9 de maig també es pot en aquesta fase 0 desplaçar-se amb cotxe per acudir a establiments que estan oberts amb cita prèvia.


Entrada en vigor de la fase 1 i de la desescalada

Amb la posada en marxa de la fase 1 des del dia 11 de maig, s'amplia la llista anterior amb els següents punts:

 • Allotjaments turístics
 • Terrasses
 • Mercats ambulants
 • Visitar a famílies i amics


Aquest últim punt s'afegeix perquè en la fase 1 de la desescalada ja es permeten reunions d'un màxim de 10 persones, encara que no siguin convivents, sempre que es mantingui la distància de seguretat o, en defecte d'això, l'ús d'equips de protecció personal com a màscares, i no participin ancians o persones de risc. L'única excepció que no està permesa és que aquestes visites siguin en residències d'ancians.

Cal no oblidar que també està permesa l'assistència a llocs de culte, vetlles i enterraments, per la qual cosa també seria legal el desplaçament amb cotxe per acudir a aquests actes.


Desplaçament a la segona residència

La possibilitat de poder desplaçar-se a la segona residència es va afegir a totes les opcions anteriorment descrites, després d'una polèmica, ja que al principi es va negar aquesta possibilitat, però hores més tard es va acceptar després d'anunciar-ho en la seva compareixença el President del Govern, Pedro Sánchez.

Si sumem tots els supòsits descrits fins ara, obtenim pràcticament una llibertat total per a agafar el cotxe durant la fase 1 de la desescalada sense preocupar-nos que ens posin una multa. Al marge d'agafar el cotxe per simple capritx, gairebé totes les possibilitats per poder desplaçar-se en un vehicle estan admeses en aquest tram de la desescalada, si bé cal ser responsable i cenyir-se a les quals es descriuen en el BOE.


Limitació territorial per anar amb cotxe en la fase 1

Si bé les causes per les quals agafar el cotxe en la fase 1 són molt àmplies, les limitacions espacials són més restrictives. I és que els desplaçaments han de realitzar-se sempre dins la mateixa província, illa, o departament de salut, on es troba el domicili habitual. A més, no es permeten desplaçaments entre àrees amb diferent fase de desescalada. Segons afirma el BOE, "es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa". A més, "es permet la mobilitat interterritorial entre municipis confrontants de trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques".


Quantes persones poden anar amb cotxe en la fase 1 i la fase 0?

Podríem resumir que des del dilluns dia 11 de maig i tant per les províncies que estan en fase 0 com en fase 1, "en els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin en el mateix domicili. En aquest supòsit, no serà necessari l'ús de màscara". Per contra, "quan no totes convisquin en el mateix domicili, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin màscara i respectin la màxima distància possible entre els ocupants".


Ús de la moto en la fase 1 i la fase 0

L'última publicació al BOE també regula l'ús de la moto. "En les motocicletes, ciclomotors i vehicles categoria L en general, que estiguin proveïts amb dues places homologades (conductor i passatger), poden viatjar dues persones sempre que portin casc integral amb visera o utilitzin màscara o resideixin en el mateix domicili. L'ús de guants serà obligatori per part del passatger i també per part del conductor en el cas de motocicletes i ciclomotors destinats a l'ús compartit. A aquest efecte, seran admesos els guants de protecció de motoristes".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook