Opinió

Advocats i procurador, a l’infern de dos en dos

Aquest refrany fa referència a la mala fama que el poble ha atribuït ancestralment als que es dediquen a moure plets i treballen en els tribunals. En algunes contrades hi afegien també als notaris, als jutges, i fins i tot als metges. Dita que no només es recull a Catalunya, sinó també a València i a les Balears. Com a rèplica s’escoltava sovint «Procuradors i advocats, al cel a grapats».

Tot i que la dita és prou coneguda, molta gent es preguntava qui era aquest que acompanyava a l’advocat a l’infern, ja que arribaven en parella, o sovint preguntaven en el judici qui era aquest/a que també portava toga però que no parlava i semblava no intervenir en el mateix. Doncs bé, ho explicarem.

El Procurador/a dels Tribunals és un professional del dret especialitzat en dret processal, és a dir, tot allò que té a veure amb el procediment judicial. La seva funció principal és la representació del client davant del jutjat, ja sigui aquest particular o societat. Tenen un contacte directe amb el jutjat i el seu personal, el que facilita el tracte i l’agilització del procés, no només en benefici de la part a la que representa, sinó que per delegació de l’òrgan judicial també tramiten els oficis, exhorts i manaments que s’acorden en el mateix.

A part de la seva funció principal de representació de la part, i de rebre diàriament totes les notificacions del Jutjat dirigides al seu representat i presentar els escrits que els remeten els lletrats, les diferents reformes normatives han anat ampliant les seves funcions que ha vingut a reforçar la seva intervenció i importància dins el procediment judicial.

Així doncs, els procuradors s’encarreguen de les publicacions dels edictes i anuncis oficials en els butlletins i diaris; gestionen les maleïdes taxes judicials; els dipòsits necessaris per interposar alguns recursos; s’encarreguen de l’impuls processal per evitar dilacions en la tramitació del procediment; efectuen el còmput dels terminis i venciments fent recordatori als lletrats; col·laboren amb l’òrgan judicial en les diligències de notificacions, emplaçaments i citacions; i en general, fan un munt de gestions que els advocats els hi demanem dia sí i dia també (sovint amb presses i urgència).

Les seves funcions les realitza principalment en el procediment civil, però també en el procediment penal de cares al judici oral, i de manera més reduïda en el procediment contenciós-administratiu i en el laboral.

Tot i que el refrany és prou conegut, sorprèn encara a dia d’avui que es tracti d’una figura prou desconeguda, quan la realitat és que es tracta d’una peça fonamental en els processos judicials, company incansable de fatigues de l’advocat al llarg de les diferents instàncies del procés.

Ja sigui al cel o a l’infern, estaria encantat d’acompanyar a alguns dels clàssics com Sendra, Bolós, Pérez Rodeja, Regàs... amb l’estimat i enyorat Carlos Sobrino faríem una copa abans i després d’entrar escoltant música de Van Morrison. Amb l’Esther, Susanna, Maria del Mar, Carme, Joan, Lluís, Jordi, Pere i tants altres. I amb la meva estimada Imma aniria amb els ulls tancats a l’infern o allà on sigui, on faríem un vermut i pots ser recordaríem aquella cançó de Víctor Manuel En el infierno no estoy tan mal.