El problema de fons, en la violència contra les dones, té a veure amb una profunda crisi ètica i cultural que afecta les societats del nostre entorn, precisament les que s’havien construït sobre el fonament dels drets humans. S’ha desdibuixat la consciència del valor sagrat de tota vida humana, mentre creix un substrat d’instintivitat i violència sobre el qual no fan efecte les campanyes governamentals. S’ha establert un model d’educació que no situa la sexualitat en el marc integral del que és la persona amb totes les seves dimensions, sinó que proposa una sexualitat deshumanitzada que aboca a frustracions futures i a reaccions violentes. Cal educar per a la llibertat, la responsabilitat, la igualtat i el respecte mutu entre home i dona, a la família, a l’escola i en els àmbits de l’oci i la comunicació social. Com ha dit fa uns dies el papa Francesc, en una nova condemna d’aquesta xacra, tota agressió contra les dones és un ultratge a Déu, que va prendre la seva humanitat d’una dona. Una perspectiva molt més potent que algunes campanyes tòpiques i ineficaces.