El 26 de gener passat, la Confederació Catòlica de Pares d’Alumnes (CONCAPA) i l’Associació de Famílies Nombroses de Madrid van presentar la Plataforma «Sempre Serem Família». La iniciativa respon a l’aprovació d’una Llei de famílies injusta, engegada, com tantes altres que s’han posat en marxa per l’actual Govern, al marge dels principals interessats, al marge de les mateixes famílies i sense comptar-hi per res.

La llei parla de 16 models de família, amb la pretensió que tot valgui el mateix i diluir la pròpia substància de la família. És, a més, un text que vulnera drets fonamentals com ara la llibertat d’educació, la pàtria potestat, la mateixa naturalesa de les famílies nombroses i la protecció de la vida de l’ésser humà que naixerà.