La MPOC no només afecta fumadors: per què cada vegada hi ha més casos en joves i dones?

La malaltia també pot estar provocada per altres factors de risc com els genètics o els ambientals, els quals poden influir negativament en el desenvolupament dels pulmons

Com detectar la MPOC en joves i dones

Com detectar la MPOC en joves i dones / STEFAMERPIK

Rafa Sardiña

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és una de les patologies cròniques amb més prevalença al nostre país. Segons les dades de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), l'11,8% dels més grans de 40 anys pateix aquesta afecció, la qual causa obstrucció de la circulació de l'aire i genera problemes relacionats amb la respiració.

Tot i això, la MPOC no només afecta la població adulta, sinó que, també ho fa a joves. És el que es coneix com a MPOC jove (o Young COPD, en anglès). El tabaquisme és un factor de risc molt important per al desenvolupament, però no l'únic.

La malaltia també pot estar provocada per altres factors de risc genètics i ambientals que poden influir negativament en el desenvolupament dels pulmons en el fetus, el nen i l'adolescent, i alterar la funció pulmonar dels joves.

Així ens ho explica el doctor Àlvar Agustí, pneumòleg i investigador de Barcelona Respiratory Network (BRN):

“En els primers anys de vida, durant l'embaràs, la infància i l'adolescència, hi pot haver factors que alterin el desenvolupament dels pulmons i que condueixin a la MPOC en persones joves, de 20-25 anys, com ara la prematuritat, el baix pes en néixer, les infeccions repetides durant la infància, la mala dieta o que la mare fumi durant l'embaràs”.

Símptomes de la MPOC

La MPOC és una afecció pulmonar heterogènia caracteritzada per símptomes respiratoris crònics, com:

  • Dispnea
  • Tos
  • Producció d'esput o exacerbacions

Això és degut a diferents “anomalies de les vies respiratòries que causen una obstrucció persistent, sovint progressiva, del flux d'aire”.

Patir

Patir / MPOC KRAKENIMAGES.COM

El desenvolupament d'aquesta malaltia és el resultat d'interaccions entre:

  • Gens (G)
  • Factors ambientals (E)
  • Que ocorren durant la vida (T)
  • De l'individu (GETomics1)

La qual cosa pot alterar els pulmons i els processos normals del desenvolupament d'aquest òrgan o del seu envelliment.

“Tots tenim un background genètic i aquest background genètic modula la relació de les persones amb els factors ambientals”.

La MPOC no només afecta fumadors

El més preocupant d'aquesta malaltia pulmonar, però, és el seu alt percentatge d'infradiagnòstic. Com estima la SEMI, hi ha més de 500.000 dones a Espanya amb MPOC que no estan diagnosticades.

I és que, sempre s'ha pensat que la MPOC era una malaltia induïda pel tabac que, majoritàriament, afectava homes de més de 50 a 60 anys.

“Aquest era el concepte tradicional, però, en la darrera dècada, la investigació ha demostrat que aquest concepte està equivocat. El tabac és un factor molt important, però no és l'únic. Hi ha molts altres factors que poden influir en el seu desenvolupament”, explica l'especialista.

Tot i això, tenint en compte que el màxim pic de la funció pulmonar s'arriba a l'edat de 20-25 anys, la MPOC jove és aquella que pateixen persones més joves de 50 anys.

Mirar els pulmons per saber si hi ha MPOC

Mirar els pulmons per saber si hi ha MPOC / FREEPIK

Què causa la malaltia pulmonar obstructiva crònica?

Les exposicions ambientals principals que condueixen a la MPOC són el tabaquisme i la inhalació de partícules i gasos tòxics provinents de la contaminació de l'aire domèstic i exterior.

No obstant això, també hi poden contribuir altres factors ambientals i de l'hoste: les mutacions al gen SERPINA1 que condueixen a una deficiència de α-1 antitripsina. És el factor genètic més conegut, encara que, és realment rar.

També s'han identificat centenars de variants genètiques associades a una funció pulmonar reduïda i risc de patir MPOC.

Però l'impacte del seu efecte individual és petit i encara no es coneix amb certesa si aquests gens són directament responsables de la MPOC o només són marcadors d'altres gens causals.

“Aquestes persones poden tenir més malalties cardiovasculars, diabetis i, fins i tot, morir prematurament. Per això, cal insistir en el canvi del paradigma de la MPOC, el qual implica que aquesta malaltia va més enllà del tabaquisme i, per descomptat, dels homes. Pot passar en persones joves i, per tant, també se'ls han de fer espirometries per diagnosticar-la”.

Per això, el pneumòleg advoca per controls preventius:

“De la mateixa manera que es mesura la pressió arterial o el colesterol com a factors de risc de la malaltia cardiovascular, s'haurien de fer espirometries per detectar precoçment la MPOC. Aquesta prova és fàcil, precisa i barata. S'estan fent poc en persones grans i molt poc en persones joves”.

Símptomes de la MPOC

Símptomes de la MPOC / 8PHOTO

L'espirometria és la prova que es fa per diagnosticar MPOC. A través d'un filtre, el pacient haurà de bufar en un aparell que està connectat a un ordinador per mesurar la quantitat d'aire que surt dels pulmons, la força i la velocitat amb què ho fa.

És l'única manera de conèixer si hi ha algun tipus de dificultat a l'entrada o sortida d'aire dels bronquis.