L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (Selva) invertirà 503.905,48 euros en canviar l'enllumenat de la xarxa pública. En total, se substituiran 2.103 lluminàries de la ciutat (que representen el 60% de l'enllumenat públic) per noves de tecnologia LED de baix consum. Amb aquesta inversió es calcula que es generarà un estalvi de 170.000 euros anuals a conseqüència de la reducció del consum d'energia elèctrica, de la potència contractada i de les despeses de manteniment.

Els punts de llum a substituir es troben principalment en fanals, suspesos, de braç, i s'eliminaran totes les de vapor de sodi d'alta pressió, d'halogenurs metàl·lics i fluorescents. Amb aquest canvi es reduirà la potència instal·lada en 137kW, passant dels actuals 317kW als 180kW un cop es completi l'actuació. Això implicarà estalvi anual de consum d'energia de 573.678 kWh.

L’enllumenat públic de Santa Coloma compta amb 3.434 lluminàries, de les quals, actualment, 1.195 ja són amb tecnologia LED i 79 de baix consum, que es mantindran.

La partida es va acordar al ple de novembre del 2022 i ara, un cop fets els estudis de viabilitat i la memòria descriptiva i la licitació, la instal·lació començarà en les properes setmanes.