La multa que afectarà tots els pensionistes que no informin d'això a la Seguretat Social

Aquesta sanció també pot comportar la retirada del complement a mínims

La multa que afectarà tots els pensionistes que no informin d'això a la Seguretat Social

La multa que afectarà tots els pensionistes que no informin d'això a la Seguretat Social / Arxiu

Redacció

Els pensionistes espanyols fa anys que s'enfronten a condicions cada vegada més precàries. Tot i això, tots els que tenen rendes inferiors als 8614 euros anuals que no cobren la pensió mínima poden accedir a un complement a mínims.

Aquest ajut es dóna a persones que tinguin pensions de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat o en favor de familiars. Doncs bé, la Seguretat Social acaba de llançar un avís demanant que els beneficiaris d'aquest complement acreditin el dret mitjançant un certificat de rendes abans de finalitzar el mes de març.

Si no es presenta el certificat en el termini que s'ha donat, pot comportar una sanció i també és possible que se'ls retiri el complement a mínims.

En total, aquesta multa podria afectar un 25% de les pensions o, més concretament, 2.177.222 persones, segons dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Dit això, cal que si tenim algun familiar o conegut que s'aprofita aquesta ajuda, els avisem sobre la documentació que han de presentar abans que rebin una sanció.