La Seguretat Social avisa els jubilats residents a l'estranger: Perdràs la pensió si no presentes aquest document

Per evitar la suspensió de la pensió cal presentar-lo

Jubilats en una imatge d'arxiu.

Jubilats en una imatge d'arxiu. / EPE

La Seguretat Social ha establert requisits i terminis per a la presentació de la fe de vida dels pensionistes, una obligació anual que pot afectar tant les pensions contributives com no contributives.

Els pensionistes que resideixin fora d'Espanya han de presentar la fe de vida entre el 2 de gener i el 31 de març, segons el que especifica el Ministeri de Treball i Economia Social. En cas de no complir aquest requisit, la Seguretat Social pot suspendre la pensió.

La normativa detalla que les entitats financeres pagadores han de comunicar a l'entitat gestora almenys una vegada a l'any la continuïtat dels titulars de pensions mitjançant abonament en compte. La Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social té la facultat de sol·licitar a l'entitat bancària que, alhora, requereixi als beneficiaris demostrar-ne l'existència o la pervivència.

Per als pensionistes que resideixen a l'estranger, la presentació de la fe de vida és crucial per mantenir la percepció de la prestació. En canvi, els residents a Espanya no necessiten fer tràmits addicionals, ja que continuaran rebent la seva pensió sense haver de remetre documentació addicional a la Seguretat Social.

Els Consolats Generals d'Espanya són els encarregats d'emetre les certificacions de Fe de Vida i Estat mitjançant la compareixença personal de linteressat. També es destaca que els pensionistes no espanyols poden realitzar aquest tràmit als Consolats Generals, abonant les taxes corresponents.

Per a aquells que no es puguin desplaçar, el Ministeri de Treball ofereix recursos per al contacte, i en el cas dels residents a Espanya, el certificat es pot obtenir a l'oficina del Registre Civil de la localitat on resideixi el beneficiari de la pensió.