En un fascinant mapa divulgat per la NASA l'any 2002, es revela una panoràmica dels eclipsis solars que han tingut lloc i encara estan per passar entre els anys 2021 i 2040. Aquest sorprenent compendi no només presenta un rastre visual dels esdeveniments astronòmics , sinó que també desglossa les seves trajectòries i classificacions.

El mapa de la NASA que mostra els esdeveniments fins el 2040 NASA

A l'extens tapís celeste representat, els 28 eclipsis solars prenen vida a través d'una paleta de colors que dóna llum sobre les diferents tipologies. El matís blau, per exemple, assenyala els 12 eclipsis solars totals que s'inscriuen en aquesta finestra temporal. El vermell, per la seva banda, ressalta els 14 eclipsis anulars de sol, caracteritzats per l'anell de foc que persisteix al centre del sol durant l'eclipsi. Entre les dades figurades en rosa, hi trobem els 2 eclipsis híbrids de sol, que combinen trets dels eclipsis totals i anulars, creant un enigma celestial únic.