07 de setembre de 2020
07.09.2020
Diari de Girona
OPINIÓ

Què fem amb els ocupes?

06.09.2020 | 23:16
Què fem amb els ocupes?

Ciutadans ha registrat al Congrés dels Diputats una Proposició de Llei de Garantia de la Seguretat i Convivència Ciutadanes enfront de l'Ocupació Il·legal d'Habitatges però fins que aquesta Proposició de Llei es tramiti en el Congrés: què fem amb els ocupes?

La solució sembla evident: cal aplicar l'Art. 245.2 del C.P., que tipifica que comet delicte d'usurpació, «el que ocupi, sense l'autorització deguda, un immoble, vivenda o edifici aliè que no constitueixin domicili, o s'hi mantingués contra la voluntat del seu titular».

Tal delicte es comet d'una forma permanent, perquè la usurpació d'un immoble, habitatge o edifici aliè es continua cometent mentre es mantingui aquesta usurpació contra la voluntat del seu amo, per la qual cosa entenc que estem davant un delicte flagrant.

Davant d'això, la qüestió que un es formula és si cabria la possibilitat que la Fiscalia de Girona dictés una instrucció com l'emesa per la Fiscalia de Balears, mitjançant la qual els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat podran actuar directament i de manera immediata per dur a terme desallotjaments «sense necessitat de sol·licitar mesures judicials» quan l'ocupació d'un immoble «revesteixi característiques de delicte».

En aquesta instrucció es diu que podran desallotjar els ocupants il·legals i dur a terme la seva detenció si s'escau. També s'explica en la instrucció que «només quan existeixin dubtes sobre la naturalesa delictiva de la conducta se sol·licitaran prèviament les mesures judicials».

Amb aquesta instrucció s'ha pretès «unificar criteris» en l'actuació policial per garantir la possessió dels immobles pels seus legítims titulars, així com el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili dels ciutadans.

En aquesta instrucció del fiscal en cap de Balears, Sr. Bartolomé Barceló, se sol·licita que se'n doni trasllat al cap superior de Policia i al coronel en cap de la Guàrdia Civil, a fi que les unitats de Policia Judicial s'hi atinguin , així com els caps de les Policies Locals.

Aquesta ha estat la primera instrucció (06/2019) que, en aquest sentit, s'ha dictat a Espanya. Si aquesta instrucció l'ha emès la Fiscalia de Balears amb l'aprovació de la Fiscalia General de l'Estat, per què no es pronuncien en el mateix sentit les altres Fiscalies Provincials d'Espanya?

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook