L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida per la població general a totes les edats, si bé el 32,3% dels estudiants d’ensenyaments secundaris, de 14 a 18 anys, reconeix episodis de consum abusiu (quatre o més copes seguides) el darrer mes. Segons recull la Monografia d’Alcohol de l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, elaborat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, aquesta addicció és molt elevada entre els més joves, de 14 a 18 anys, i un 76% reconeix haver consumit el darrer any. A més, la majoria (94,9%) manifesta no tenir cap dificultat per aconseguir begudes alcohòliques. Però el problema no és només preocupant entre els menors. Segons aquesta monografia, el 18,6% de la població entre 15 i 64 anys presenta un consum per sobre del nivell considerat de baix risc (fins a 10 grams al dia en dones i 20 grams/dia en el cas dels homes).

En aquesta àmplia franja d’edat, el 77,2% va consumir alcohol el darrer any, el 63% el darrer mes i el 8,8% declara beure alcohol diàriament. Un 5,2% de la població entre 15 i 64 anys fa un consum de risc, amb xifres més grans en homes i joves si bé quan s’atenen la franja de 15 a 24 anys, la diferència entre sexes és molt menor. Segons aquest informe, l’alcohol suposa un important factor de risc de càrrega de malaltia i mortalitat i encara que afecta tota la població, els menors són els més vulnerables als seus efectes. L’inici de consum d’alcohol se situa en els 14 anys i en els darrers temps s’aprecia un repunt de les intoxicacions etíliques agudes i dels episodis de consum intensiu. Un 47,1% dels nois i un 52,3% de les noies admet que s’ha emborratxat alguna vegada i en el grup de 15 a 16 anys, la prevalença els darrers 30 dies va ser del 17%, quatre punts per sobre de la mitjana europea que és del 13%.

Major causa dels tractaments

Moltes vegades, segons la monografia, el consum intensiu s’associa a determinades conductes de risc. De fet, l’alcohol és responsable d’un nombre més gran d’admissions a tractament, 27.209 persones el 2019, moltes més de les que busquen teràpies per cocaïna, cànnabis o heroïna i es relaciona amb un 40,3% dels episodis d’urgències hospitalàries. Entre el 2010 i el 2017 es van produir a Espanya una mitjana de 15.489 morts a l’any que s’atribueixen al consum d’alcohol. El risc poblacional se situaria en una taxa mitjana anual de mortalitat de 40,9 sobre 100.000 persones cada any (60,3/100.000 en homes i 18,1/100.000 en dones). Del conjunt de les morts per totes les causes, el 4% s’atribueixen al consum de begudes alcohòliques.

Abordatge intersectorial

Aquest document, que conté la informació més rellevant sobre el consum d’alcohol publicada per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues procedeix dels programes d’enquestes i els indicadors de problemes associats al consum i les addiccions, complementada amb altres fonts oficials en qüestions concretes, posa per tant de manifest que el consum d’alcohol a Espanya i les seves conseqüències són un problema de salut pública important sobre el qual cal intensificar iniciatives, plans i programes de prevenció i atenció. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cada any es produeixen 3 milions de morts al món a causa del consum d’alcohol. Per això, el 15 de novembre es va declarar com el Dia Mundial sense Alcohol amb l’objectiu de conscienciar la necessitat d’adoptar mesures encaminades a reduir l’ús nociu de l’alcohol i la càrrega sanitària i social que en provoca la ingesta. En aquest sentit, doncs, l’alcohol suposa un important factor de risc de càrrega de malaltia i mortalitat

Convé posar èmfasi que el dany produït per l’alcohol és directament proporcional al nivell de consum, i no hi ha un nivell lliure de risc. Per tant, per poder reduir aquests danys cal un abordatge intersectorial, analitzant les dades i el coneixement disponibles. Aquesta monografia, que s’acaba de publicar, s’ha preparat per contribuir a aquest procés. El seu objectiu és ser un document útil per a tots els actors implicats, amb una vocació d’actualització periòdica que permeti disposar de la informació més actualitzada a cada moment.