Urbanisme ha demanat minimitzar l’impacte del parc eòlic Galatea, que preveu aixecar nou aerogeneradors a l’Alt Empordà. Segons ha explicat el cap del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, Jordi Domènech, dins la tramitació que s’està fent del projecte la comissió ha rebut les al·legacions presentades, les ha valorat i ha fet un seguit d’observacions des del punt de vista ambiental, paisatgístic i urbanístic. A més, Domènech també ha explicat que les al·legacions adverteixen sobre la possible creació d’un clúster (sumant-hi els parcs eòlics Cronos i Zeus): «Evidentment, s’haurà de preservar l’efecte acumulatori i prendre-ho en consideració». Aquest informe és un «primer pas», però «no és resolutiu».

«Estem en una fase en la qual la comissió ha de fer un informe valorant les al·legacions per poder seguir el procediment», va remarcar ahir Domènech, que va puntualitzar que són un seguit d’observacions i recomanacions sobre el projecte i que, per ara, no s’ha tractat d’adoptar cap mena d’acord. Tot i això, sí que és un «primer pas» i, segons va explicar el director general d’Ordenació del Territori, Agustí Serra, una oportunitat per «esmenar i millorar el projecte perquè pugui arribar després a bon fi».

Urbanisme ha recollit de les al·legacions i els pronunciaments dels ajuntaments el temor a l’impacte ambiental que pugui provocar el parc eòlic. En aquest sentit, remarquen que «s’ha de controlar d’una manera adequada i minimitzar-lo, si al final s’acaba implantant». Una altra de les al·legacions és sobre la possible creació «d’un clúster de parcs eòlics» a l’Alt Empordà, sumant al Galatea de la Jonquera els projectes Cronos de Capmany (4 aerogeneradors) i el Zeus entre Capmany i Sant Climents Sescebes (5 aerogeneradors). En aquest sentit, Domènech assenyala que també caldrà estar atents a aquesta possibilitat i «preservar l’efecte acumulatiu». «Bàsicament, hi ha d’haver una minimització de l’impacte, sobretot en l’obertura de camins perquè s’evitin desmunts i terraplens, que d’alguna manera també són necessaris per poder construir els molins», afegeix el cap d’Urbanisme de Girona.

Un altre aspecte que aborda l’informe és sobre la compatibilitat urbanística del projecte. En relació a la construcció d’instal·lacions d’interès públic al terme municipal de la Jonquera, la resposta és afirmativa però Domènech també adverteix que hi ha una compatibilitat «dubtosa» en relació al planejament urbanístic de la població que posa límits a l’ocupació i l’edificació en aquest àmbit: «Tot allò imprescindible per a la instal·lació del parc eòlic pot tenir compatibilitat, però més enllà, amb altres tipus d’edificacions, avui per avui la compatibilitat és discutible» , indica.

La comissió d’ahir també va veure l’informe preliminar a l’aprovació provisional del POUM de Verges. L’únic «però» és que consideren que cal mantenir un sector que l’ajuntament preveia classificar com a sòl no urbanitzable: «Les dinàmiques que ha tingut Verges han estat de molt poc creixement en població, hi ha un sector que creiem que de moment és millor no posar-lo en joc per ser més proporcionats».