Circular per les carreteres i carrers de les comarques gironines sense haver passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) o realitzant una infracció relacionada amb aquesta, pot sortir car. Les sancions van dels 200 als 500 euros segons el tipus d’incompliment detectat. 

Cada cop hi ha més gironins que infringeixen la normativa tal com demostren les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT) referents a les comarques de Girona. Les multen per aquest particular s’han incrementat en un 60% en només quatre anys. I és que el 2022 es van tancar amb 15.162 expedients iniciats per incompliments amb la ITV. Això representa que de mitjana cada dia es van interposar més de 41 multes a conductors. Mentre que el 2019, en prepandèmia, des de Trànsit van gestionar  9.470 expedients sancionadors. Cosa que va fer caure fins a les 26 les multes diàries.

Cal recordar que tots els vehicles que tenen més de quatre anys, obligatòriament, han de passar la ITV. El Reglament general de vehicle preveu fins a cinc tipus d’infraccions relacionades amb la ITV. Una de les més comunes és anar amb la inspecció caducada. Això suposa 200 euros de sanció per al propietari del vehicle. Tot i que pot tenir un descompte del 50% si es paga al moment. La mateixa sanció monetària s’imposa en aquells casos que es fa una reforma «d’importància» del vehicle sense autorització o sense haver passat la ITV. 

En canvi, la infracció que acaba amb una sanció més elevada és la d’anar amb el vehicle amb una ITV negativa. És a dir, circular amb defectes molt greus al cotxe. La multa en aquestes circumstàncies s’eleva fins als 500 euros . En aquest cas, no es rebaixa l’import encara que s’aboni al moment. 

Un aspecte a subratllar és també que cap d’aquestes infraccions relatives a la ITV suposa la pèrdua de punts del permís de conduir. La majoria de les sancions d’aquest tipus les imposen els Mossos i les Policies Locals en controls específics -a vegades es fan campanyes de Trànist- que porten a terme per detectar infraccions relacionades amb la ITV; també en altres tipus de controls com els de drogoalcoholèmia o també, quan la policia detecta una infracció o accident de trànsit i es demanen els papers del vehicle .

3.600 en quatre mesos i mig

Fent una anàlisi a les sancions dels últims cinc anys es pot veure clarament que la pandèmia va fer caure amb picat les denúncies, passant de les 9.470 el 2019 fins a les 8.208 de l’any següent.

Mentre que el 2021 van remuntar el nombre de sancions fins a les 13.933, segones les dades facilitades per Trànsit. Aquell va ser un any encara amb alguna restricció de mobilitat per la crisi de la Covid. Pel que fa al es dades d’aquest 2023, cal destacar que en quatre mesos i mig (fins al 17 de maig), Trànsit ja ha hagut de gestionar 3.600 expedients sancionadors relacionats amb la ITV.

A Girona hi ha un parc de més de 666.000 vehicles i bona part està antiquat. Té una antiguitat mitjana de 15,1 anys segons les estadístiques del 2022 de la Direcció General de Trànsit (DGT), una tendència a l’alça que es prolonga des de 2007, quan l’edat mitjana dels vehicles no arribava als 10 anys. Al conjunt d’Espanya la situació és similar, si bé la mitjana d’edat dels vehicles que circulen per les carreteres (13,5 anys) és una mica inferior a la mitjana gironina.