L’alcalde de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), Artur Colomer i Buchner, i la directora de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, Maria Sisternas i Tusell, han presentat als empresaris de la Garrotxa el futur sector d’activitat econòmica Pla de Llongafollia. Segons detallen des de la Generalitat, aquest sector corregirà la manca de sòl per a activitats industrials existent a la zona de Sant Feliu de Pallerols evitant així la deslocalització de les empreses existents i diversificant el teixit industrial del municipi.

L’INCASÒL preveu adjudicar aviat les obres d’urbanització del sector per un cost aproximat d’1,8 milions d'euros (IVA exclòs). Aquestes s’iniciaran durant el segon trimestre d’aquest any i finalitzaran a la tardor de l’any vinent. Paral·lelament, es convocarà el concurs per a la seva comercialització.

Sector amb parcel·les flexibles

El Pla de Llongafollia té una superfície de 8,31 hectàrees. Són uns terrenys propietat de l’INCASÒL situats, prop del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols i a tocar de la carretera C-63 que duu a Olot.

Un total de 3,6 hectàrees es destinaran a sòl per a activitat econòmica, amb un sostre de 37.123,24 m² i es concentraran en els terrenys anomenats Pla de Llongafollia, mentre que els terrenys de cessió per a equipaments públics i zones verdes es materialitzaran en la part situada a La Plana.

El sector industrial comptarà amb dues parcel·les per activitat econòmica, una de 8.483,31 m² sòl i 9.501,31 m² sostre i una segona de 27.612,31 m² sòl i 27.612,31 m² sostre. Aquesta segona parcel·la es podrà dividir en parcel·les de mida mitjana o petita si així ho indica la demanda dels interessats en instal·lar-se al sector.

Es planteja una zona d’activitats econòmiques prou flexible per facilitar la implantació d’empreses diverses i la reubicació de les existents i les que necessiten ampliar les seves instal·lacions. Així, el sector tindrà varietat d’usos possibles. L’ús principal previst és l’industrial i l’ús compatible terciari, però també són admesos altres usos com logística, magatzem, serveis tècnics i mediambientals, tallers de reparació de vehicles, estacions de servei, serveis viaris, restauració, recreatiu, educatiu, sanitari-assistencial, esportiu, cultural i serveis urbans.

Està previst que durant la setmana d’abril del 10 al 14 és publicarà l’anunci de comercialització i el període de presentació de sol·licituds serà aproximadament de 30 dies.

Integració en l’entorn

La proximitat al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa ha motivat que tant el planejament com el projecte d’urbanització d’aquest sector hagin estat molt curosos en preservar l’entorn i garantir la integració paisatgística del sector industrial, segons detallen des de la Generalitat.

S’ha redactat el «Projecte de restauració dels ambients de ribera i conservació de la verneda del Riu Brugent» que incorpora els treballs de plantació i manteniment de les diferents actuacions ambientals a executar sobre la franja perimetral de protecció de 25 metres respecte al sòl urbanitzable del sector. Una part d’aquests treballs s’executaran durant les obres d’urbanització.