Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

El 43% de les empreses han apujat preus al primer trimestre i el 35% ho farà al segon

Un 71% de les companyies asseguren que han experimentat creixements addicionals dels costos de producció

Una dona i un home compren productes en un supermercat en una fotografia d’arxiu. | FERRAN NADEU

La majoria de les empreses han apujat els preus al primer trimestre de l’any o preveu fer-ho al segon. Segons l’Enquesta del Banc d’Espanya sobre Activitat Empresarial (EBAE) publicada dimarts, un 43,8% de les empreses enquestades afirma haver apujat preus al primer trimestre, fet que suposa un augment de 10,3 punts percentuals respecte el trimestre anterior. «És possible que això reflecteixi un efecte calendari, ja que, a moltes activitats, els ajustaments de preus solen concentrar-se a principis d’any», apunta el Banc d’Espanya al seu informe. A més d’aquest 43,8% d’empreses que ja han apujat els preus (sobretot, en alguns serveis, com ara informació i comunicació i activitats administratives), hi ha un altre 34,8% que té la intenció de fer-ho al segon trimestre. El percentatge de companyies que espera encarir els seus productes en els dotze mesos vinents és del 55%, nou punts percentuals menys que fa tres mesos.

Tot i això, les respostes recopilades per l’enquesta mostren que «els increments actuals i previstos per als preus de venda continuen sent inferiors als registrats en el cost dels consums intermedis». Una majoria àmplia de les empreses (el 71,7%) manifesta haver continuat experimentant augments addicionals dels seus costos de producció al primer trimestre (3,6 punts menys que el trimestre anterior) i el 69,8% esperen que d’aquí a un any els creixements seran superiors als actuals.

En el cas dels costos laborals, les previsions d’increment a un any vista han augmentat lleument respecte el trimestre passat, «cosa que suggereix que hi ha un cert desfasament en la translació de les pressions inflacionistes als costos laborals», segons el Banc d’Espanya. En concret, el 74% de les empreses esperen augments dels costos laborals. Només el 9% de les enquestades declara que hi ha una vinculació molt estreta dels salaris amb la inflació passada. Per al 45%, la referència és la inflació prevista (ja sigui de forma total o parcial).

Facturació i beneficis

L’enquesta EBAE recopila informació qualitativa sobre la facturació, la feina i els preus pagats i cobrats per les empreses col·laboradores. En aquesta ocasió, el treball de camp es va desenvolupar entre el 13 i el 27 de febrer. L’enquesta va ser remesa a gairebé 15.000 societats, de les quals es van rebre 5.707 formularis de resposta vàlids.

Els resultats de l’enquesta suggereixen que en el conjunt del primer trimestre la facturació hauria mantingut el to de debilitat observat la segona meitat de l’any passat, tot i que el descens d’aquesta variable és inferior al previst per les empreses fa tres mesos. El percentatge d’enquestats les vendes dels quals han crescut en aquest període és del 25,3%, uns 3 punts percentuals menys que el trimestre anterior, mentre que el percentatge d’empreses que perceben descensos en la facturació ha estat estable al voltant del 27% observat fa tres mesos.

D’acord amb les respostes obtingudes, la proporció d’empreses que està registrant una disminució dels seus beneficis durant el primer trimestre (34,7 %) supera clarament la d’aquelles que estan observant un augment (14,6%).

Fons europeus

A l’enquesta corresponent al primer trimestre, el Banc d’Espanya ha incorporat qüestions relatives als fons europeus Next Generation EU. Dels resultats se’n desprèn que un 16,5% de les companyies han fet alguna sol·licitud d’aquests fons europeus. Entre les empreses sol·licitants, un 44% (equivalent a un 7,3% del total de la mostra) ja ha rebut una resolució favorable, i un 35% addicional (gairebé un 6% del total) està esperant la resolució. Per branques, les empreses del sector del transport han estat particularment actives en aquest àmbit, ja que un 28,6 % ha realitzat una sol·licitud, davant dels percentatges més reduïts que s’observen a branques com les activitats professionals, científiques i tècniques (8 %) o la construcció (9,6%).

Compartir l'article

stats