Les meses electorals es convertiran, com és habitual, en un element clau per al correcte desenvolupament de les votacions en les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. No obstant això, la majoria de ciutadans desconeix quines són les seves obligacions i quines normes han de seguir quan formen part de les meses electorals.

Les normes de les meses electorals

Una vegada designades les persones triades per compondre les taules, amb la notificació se'ls lliura un manual d'instruccions sobre les seves funcions supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per Acord del Consell de Ministres o dels Consells Executius de les comunitats autònomes.

Tots els membres designats han de presentar-se al punt de votació a les 8 del matí, una hora abans que comenci la jornada. Els qui no ho facin incorreran en una pena de presó de tres mesos a un any o una multa de 6 a 24 mesos.

Entre les funcions que recull el manual, el president de la mesa i els vocals han de comprovar que es disposa de tot el material necessari per a les votacions i constituir la mateixa taula. El president, en concret, decidirà que comença la votació i es dirigirà als votants demanant-los la seva identificació.

Les meses electorals tenen com a funció presidir la jornada de votació en els col·legis, controlar el desenvolupament de la mateixa i, una vegada finalitzades les votacions, executar el recompte i escrutini manual dels sufragis dels ciutadans.