Tres empreses es disputen la construcció d’una cinquantena de pisos de protecció a Can Gibert del Pla. La licitació es va obrir fa uns mesos per un màxim de 6.035.015,92 euros. L’edificació es construirà en un terreny situat al carrer Agudes té 2.390,41 metres quadrats amb un sostre màxim de 4.140 metres quadrats. Tots els habitatges resultants seran de lloguer assequible. L’Ajuntament cedirà el dret de superfície a favor de l’adjudicatària per un període de 75 anys. Serà la primera promoció d’aquest tipus després de més d’una dècada.

L’adjudicatària haurà d’encarregar-se de la conservació, gestió i explotació per part de l’edifici d’habitatges durant la vigència del dret de superfície. Les propostes rebudes van a càrrec de Construcciones Rubau SA, Visoren SL i la UTE formada per la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat i la Fundació Nou lloc Habitatge social.

Les persones que hi podran accedir serà de joves empadronats a Girona i el pis haurà de constituir el domicili habitual i permanent. Segons el projecte que s’acabi seleccionant entre les tres propostes sortiran entre 48 i 59 pisos. La Mesa de contractació està analitzant ara els aspectes tècnics i econòmics de cadascuna de les ofertes.

En concret, a la proposta arquitectònica es valorarà, entre d’altres temes, el plantejament constructiu, la sensibilitat ambiental, la qualitat arquitectònica i l’encaix amb l’entorn. També s’estan estudiant els terminis d’execució, la qualitat i sostenibilitat dels recursos tècnics, personals i materials proposats. A més a més, s’analitza la proposta de conservació i manteniment de l’edifici durant el termini del dret de superfície. Finalment es té en compte la gestió social del parc de l’habitatge i la mediació de possibles conflictes veïnals i que l’eficiència energètica sigui de «nivell A».

Els càlculs de la regidora apunten que un cop es resolgui el concurs i es formalitzi la contractació dels treballs, les obres podrien començar l’any vinent. El calendari preveu adjudicar l’obra abans de l’estiu d’aquest any i a continuació caldrà formalitzar el contracte i l’adjudicatària haurà de demanar la llicència de constricció en menys de sis mesos. La durada de les obres serà, com a màxim de 3 anys. Al mateix temps es farà l’estudi i convocatòria de les condicions dels sol·licitants als habitatges.

El vicealcalde, Quim Ayats, assenyala que «la convocatòria de Can Gibert és una aposta per l’habitatge per a joves» i «insisteix que des de l’Ajuntament no es poden «permetre que cap gironí o gironina hagi de marxar a viure fora de la nostra ciutat» si no vol fer-ho i ha ressaltat que continuen «treballant per impulsar les polítiques d’habitatge» a la ciutat.

La regidora d’habitatge, Annabel Moya, ha explicat que un dels seus «objectius és mobilitzar els solars disponibles per tal d’augmentar el parc d’habitatge assequible» Girona. En aquest sentit, ha exposat que «el projecte de Can Gibert i el de Pla de Domeny ens permetran augmentar el nostre parc públic en 150 habitatges de lloguer». «La nostra intenció és continuar treballant per impulsar projectes tant públics, com públics i privats», ha detallat.

Al Pla de Domeny, s’ha fet la cessió del solar a l’Incasòl que ha obert ja el concurs públic del projecte. Aquí, l’Ajuntament hi preveu un màxim de 105 habitatges a preu assequible d’uns 70 metres quadrats i repartits entre els tres blocs, al carrer Riera Bullidors. Una part seran per a joves i altres per a diferents col·lectius, com ara famílies nombroses, monoparentals, persones amb alguna discapacitat o per a gent gran. A més, l’Ajuntament tindrà vuit pisos reservats per a famílies amb problemes econòmics. Al Pla de Baix Domeny, les obres podrien començar també l’any vinent.

La possibilitat de posar a disposició solars públics per fer-hi promocions d’habitatge assequible neix fruit d’un acord del govern amb Guanyem Girona.