Defensora de la Ciutadania de Girona: Moltes queixes per les ocupacions, les terrasses i la policia

Marta Alsina ressalta que en les multes s'ha detectat "manca de motivació de les desestimacions de les al·legacions i recursos", notificacions incorrectes i models de denúncia il·legibles, i alerta del tracte d'alguns agents envers alguns ciutadans

Lamenta "la permissivitat en determinades activitats que generen molèsties"

La defensora es congratula que s'hagi retirat la cita prèvia obligatòria però explica que falta personal per atendre la ciutadania

Marta Alsina durant la seva intervenció al ple.

Marta Alsina durant la seva intervenció al ple. / Marc Martí

Tapi Carreras

Tapi Carreras

La Defensora de la Ciutadania de Girona, Marta Alsina, considera que les ocupacions il·legals i els bars i les terrasses en llocs residencials estan comportant moltes queixes veïnals. La Defensora apunta que les administracions no han sabut trobar una resposta per solucionar les molèsties. En general, ha lamentat "la permissivitat en determinades activitats que generen molèsties" i s'han "cronificat".

Alsina ho ha dit durant la presentació de les activitats de la seva oficina al llarg de l'any 2023. En total han estat 1.359 actuacions de les quals 346 són expedients i la resta són consultes, entrevistes, intervencions o gestions, visites i reunions. Pel que fa a les ocupacions il·legals, Marta Alsina apunta que s'han "generat queixes que no acaben de trobar solucions com les situacions que es produeixen al carrer Bellaire i al carrer Universitat de Cervera, en el que malgrat els intents de trobar una solució que perjudica especialment a persones que tenen títol ocupacional i paguen lloguer però pateixen les conseqüències de les actuacions delinqüencials, l’Administració no ha trobat la manera de contribuir a solucionar un problema en el que evidentment pot fer-hi molt més". Insisteix a més, que "aquestes ocupacions són les que generen tants problemes de convivència".

Un altre tema que ha portat moltes queixes i que la mateixa Defensora explica que s'han anat resolent "amb la col·laboració de l’àrea" són tots els temes relacionats amb l’oci nocturn, i les molèsties que se’n deriven. També en relació als "bars i terrasses en llocs que són merament residencials que causen moltíssimes molèsties". no es refereix només a la Plaça Bell-lloch o a la Sala del Cel a Pedret, sinó a "altres bars menys turístics respecte dels quals costa creure la permissivitat de l’Ajuntament". Reitera que alguns d’aquests problemes s’han anat resolent amb la col·laboració de l’àrea, però també que "costa molt a la ciutadania, malgrat les queixes, aconseguir que es tramiti un expedient per sancionar l’activitat o el seu mal ús i reduir els horaris de màxims establerts per la Generalitat". "Cal en aquest punt escoltar més els ciutadans afectats i pensar solucions des de l’administració local."

Places Núria Terés i Josep Pallach

La Defensora exposa altres temes que han estat recorrents a la seva oficina. Per exemple sobre les molèsties al parc Núria Terés: "Malgrat la recomanació d’aquesta defensora i les solucions inicialment adoptades, sabent que hi ha una problemàtica veïnal de llarga durada pel mal ús de la plaça que encara no s’ha solucionat de manera definitiva, màxim quan no es troba en funcionament la comissaria de la Policia Municipal que potser contribuiria a pacificar l’ús de l’espai i a acabar amb els comportaments incívics". Alsina també relata la manca de solució a la plaça Josep Pallach on funciona un sistema regulat per accedir als aparcaments que ha suposat multes a veïns que tenien dret a entrar. La Defensora lamenta que "no s’han pronunciat sobre l’adequació del procediment que es va seguir en el seu dia per la regulació de l’accés dels veïns, i la imposició de multes a ciutadans que no havien estat notificats personalment del nou sistema d’accés a la seva propietat, en canvi sí que els han obligat a pagar les sancions".

Pisos de l'Aurora

Alsina també esmenta els pisos de l'Aurora, al barri del Pont Major, i considera que "l’administració no només no ha estat eficaç sinó que ha iniciat el cobrament als propietaris per unes obres que es va decidir fer en execució subsidiària i que encara no ha començat, obligant als propietaris a pagar quan ni tan sols les obres es trobaven en licitació".

Trànsit

Un altre gruix de queixes que destaca Marta Alsina són les relatives a la tramitació de denúncies i sancions per infraccions de trànsit, a la manca de motivació de les desestimacions de les al·legacions i recursos, i als problemes derivats de les notificacions incorrectes, així com la persistència dels models de denúncies il·legibles que generen indefensió a la ciutadania i que encara no s’han eliminat. D’altra banda apunta que "no s’ha complert encara amb el compromís de fer ús de mitjans per corroborar el contingut de les denúncies com ara fotografies".

Cita prèvia

La Defensora es congratula "especialment de la supressió de la cita prèvia obligatòria", i assenyala que des de l'oficina fan un "reconeixement a l’Ajuntament per tots els esforços que ha fet per poder donar una alternativa" a un sistema que com l’any passat va advertir que "no era legal imposar-lo com a obligatori". Tot i això, ha avançat que és un tema del qual l’any vinent en tornarà a parlar perquè "està costant molt en determinades àrees o serveis de l’Ajuntament, i es tornen a produir queixes ciutadanes pel que passa en determinats serveis de l’Ajuntament com ara a Recaptació i Urbanisme". A més, considera que "és evident que manca personal per atendre les peticions de la ciutadania i sobretot en relació als tràmits de padró".

Més desgranat i per àmbits, la memòria de la Defensora especifica alguns dels temes més recorrents:

Multes

Durant l’any 2023 han baixat les queixes per multes (de 62 a 54). Aquestes 54 les queixes per multes fan referència bàsicament a les derivades de la nova senyalització a la plaça Catalunya per la restricció horària també en dissabtes; a

diversos temes de tiquet de zona blava i verda; a les de la Plaça Josep Pallach; per intervencions de la grua, i per les multes amb motiu del futbol a Montilivi, i moltes d’elles per errors de tramitació o incorrecció dels tràmits.

Policia Municipal

De les 34 queixes per l’actuació de la policia municipal: 12 queixes ho són en relació al tracte rebut per part d’algun agent, i dues per no haver-se adreçat al ciutadà en català. En aquest sentit, La defensora ha recorda a l’intendent que "els agents han d’adreçar-se en la llengua que escull l’administrat i que la llengua preferent de l’administració a Catalunya és el català". També hi ha hagut actuacions de l'oficina "per actuacions que podien ser discriminatòries amb un biaix racista".

Multa a la presidenta de l'AV de Sant Narcís

La defensdora també explica la queixa per "una actuació malintencionada envers a la presidenta d’una associació veïnal a qui es va multar tot i que no era l’autora de la infracció". En concret, va ser a la responsable de l'Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel, per moure una senyal de trànsit durant la Festa Major del barri. Va rebre una multa de 3.000 euros "per retirar, ocultar, alterar o deteriorar la senyalització permanent o ocasional. Van sol·licitar una reserva d’espai que havia estat denegada”, segons consta. Posteriorment, després de presentar al·legacions, es va anul·lar la sanció. En el decret que posa fi a l’expedient, es diu que "el denunciant no va presenciar els fets, i per tant està més que clar que no es pot acreditar l’autoria". La defensora recomana a l'Ajuntament "que s’acordi iniciar el procediment que correspongui per determinar si l’agent va incórrer en una actuació constitutiva d’una infracció disciplinària per abús en l’exercici de les seves atribucions".

Mobilitat

El segon gruix de queixes fa referència a temes de mobilitat, en concret 34 queixes,- també s’han incrementat respecte de l’any passat que eren 30-, i bàsicament són per l’accés a la Plaça Pallach, per deficiències i perillositat en diversos punts de la ciutat, per ocupacions de la via pública; per negatives a atendre serveis de taxi amb gent amb necessitats especials, etc.

Sostenibilitat

Pel que fa a Sostenibilitat hi ha 33 queixes per sorolls, -una mica menys que l’any passat-, per molèsties de gossos, per volum de música, per manca de poda d’arbres, etc.

Neteja viària

Sobre Neteja Viària hi ha 28 queixes, igual que l’any passat. Fan referència a brutícia, restes als contenidors, i temes de manteniment de jardins i carrers.

Activitats

Pel que a fa a queixes en relació a Activitats també hi ha un nombre important de queixes (27) en relació a: el cablejat de l’edifici del cinema Modern, de l’oci nocturn, del forn Sant Antoni de la Rambla Xavier Cugat, del bar del carrer Montnegre, del restaurant El Tomàquet, de les del local El Soho (antiga Sala del Cel), el Salero, el Ponder, els Tallers RSK i Reyes, el Meson de Can Gibert, els de la Plaça Bell-lloc, i les del festival de Circ. Algunes s’han resolt favorablement pels veïns, amb la col·laboració de les administracions implicades.

Cultura, Ensenyament i Esports

Pel que fa a cultura, ensenyament i esports (23), relacionades amb activitats esportives, festives o musicals al carrer, provocant molèsties als veïns, com el cas del parc Núria Terés i altres esdeveniments que s’han fet al parc de les casernes; també en relació al Club Gerunda per discriminació de les noies a l’hora de repartir espais d’entrenament i organitzar la distribució dels partits.

TMG

Les queixes (19) fan referència a: incidències amb els conductors i línies dels autobusos públics, relacionades amb el pagament en metàl·lic i també amb actituds d’algun conductor que van obligar a baixar o van impedir pujar a usuaris.

Urbanisme

Les queixes (18) fan referència a diversos temes d’obres i denúncies per retards de tramitació, en relació a obres i llicències, i especialment la de l’edifici Aurora.

Hisenda

Les queixes (15) són en relació al cobrament de rebuts, errors de dades amb les domiciliacions de les escombraries, relatives a IVTM, i bonificacions.

Serveis Socials

Les queixes (12) han estat bàsicament les derivades de l’ocupació de l’edifici del carrer Bellaire, per problemes de convivència, i per la situació generada per, gent sense llar al carrer, i les relacionades a amb les peticions d’habitatge.

Habitatge

Les queixes (10), fan referència als problemes per trobar pis, als desnonaments, a les mancances de pisos socials, i les relacionades amb les ocupacions il·legals. També lamenta la cronificació de determinats problemes com el de l’habitatge i de les persones sense sostre.

Informació ciutadana

Les queixes (10): són per temes relacionats amb la cita prèvia i amb el tracte rebut pel personal de l’OAMR, i per la disconformitat amb determinades esperes i gestió de cues.

Altres

Son les queixes (9) per temes diversos, que o bé s’han enviat a la Sindicatura de Greuges Greuges de Catalunya, o fan referència al SMO, a queixes per no poder fer ús d’un local de l’AAVV per una entitat del barri, i alguna en relació a l’EAIA.

Reclamacions Patrimonials

Les queixes (6) han estat poques, i no són en relació al retard, sinó més aviat de disconformitat amb la resolució o amb el tràmit que se li demana.

Recaptació

Les queixes (3) son relatives a recàrrecs i per disconformitat amb l’atenció rebuda.

Padró Municipal

Les queixes (2) no són queixes que tinguin relació amb cap negativa a empadronar, sinó de disconformitat amb algun tràmit.

Molts d’aquests temes s’han resolt amb la col·laboració de l’àrea de manera que no ha calgut fer cap recomanació i, per tant, les recomanacions bàsicament s’han referit a temes en els que s’ha detectat una possible irregularitat o vulneració de drets dels ciutadans que ja no es podien resoldre si no era per aquest via.

Carina Peracaula

La defensora ha tingut paraulels de lloança cap a una de les treballadores de l'oficina que es jubilaà aquest any, Carina Peracaula. Ha treballat en aquest servei des de fa 24 anys primer amb Maria Teresa Seseras, després amb Ramon Llorente i actualment amb Marta Alsina.