Opinió

L’OIT alerta sobre l’augment de les desigualtats

Fidel a la cita anual s’ha celebrat el Fòrum Econòmic Mundial de Davos durant la setmana de 16 al 20 de gener. No menys fidel a la seva cita anual, per posar cara a la realitat de milions de persones, molt diferent de la dels que es reuneixen a la ciutat suïssa, s’ha publicat l’Informe anual d’Oxfam Intermon, amb un títol que parla per si mateix: «La llei del més ric. Gravar la riquesa extrema per acabar amb la desigualtat». I també fidel a la cita anual ha arribat el molt esperat informe anual de l’OIT «Perspectives socials i d’ocupació al món».

L’informe de l’OIT constata que el dèficit mundial d’ocupació va pujar a 473 milions de persones el 2022, cosa que correspon a una taxa d’incidència de dèficit d’ocupació del 12,3%. L’OIT encunya una nova mesura (dèficit mundial d’ocupació), que qualifica com «la necessitat insatisfeta d’ocupació al món», que comprèn tant les persones aturades (205 milions, taxa del 5,8% de desocupació) i d’altres persones que «encara tenint una necessitat insatisfeta d’ocupació, no formen part de la població activa en no complir els criteris per inscriure’s a la categoria de desocupats» (268 milions) que té especial impacte entre les dones, el dèficit de les quals és del 15,5 % enfront del 10,5 % dels homes, i això «tot i que homes i dones presenten taxes de desocupació similars», podent relacionar-se aquesta dada amb la diferència existent a la taxa mundial d’activitat, negativa de gairebé 25 punts per a les dones respecte als homes (47,4 i 72,3%, respectivament).

La importància del treball informal continua sent molt elevada a escala mundial, ja que si bé s’havia reduït en el període anterior a la pandèmia, el creixement posterior de l’ocupació li ha donat un nou impuls, i s’ha calculat a l’informe que prop de 2.000 milions de treballadors tenen una ocupació informal al món, amb l’evident disminució de cobertura laboral i de protecció social que això significa, que encara es posa més de manifest en la dada que «només el 47% de la població mundial està efectivament coberta per una prestació social, cosa que significa que més de 4.000 milions de persones continuen mancant d’aquesta forma de protecció», que evidentment impacta de manera negativa molt més als països d’ingressos mitjans i baixos, cosa que porta a l’Informe a constatar que moltes persones treballadores «no deixaran de treballar, sinó que es veuran obligades a buscar feina a l’economia informal a mesura que es desacceleri l’activitat econòmica», i novament amb especial afectació negativa a les dones, ja que «quatre de cada cinc llocs de treball de dones creats el 2022 eren informals, davant només dos de cada tres llocs d’homes».

És justament aquest increment de la informalitat el que va de la mà amb salaris baixos i poc interès empresarial en la formació d’aquest personal, cosa que òbviament no passa en aquelles empreses, sectors i països on les relacions laborals tenen un marc normatiu adequat, unes organitzacions sindicals i empresarials potents i unes autoritats que s’encarreguen de vetllar eficientment pel respecte de la normativa, tant de la legal com de la convencional. Formació, qualificació i preparació professional que cada cop és més necessària davant la rapidesa del canvi tecnològic i que porta l’Informe, com ja s’ha fet en els anys anteriors, a ressaltar la importància de la seva potenciació.

No menys preocupant és la dada d’haver-hi 214 milions de persones, o el que és el mateix, el 6,4% de les persones empleades, que eren «persones treballadores pobres» i en situació de pobresa extrema (ingressos inferiors a 1,90 dòlars EUA al dia per persona en condicions de paritat al poder adquisitiu). Són aquestes dades, i moltes altres recollides a l’Informe, les que porten a constatar els qui l’han elaborat que «persisteixen a tot el món importants dèficits de treball decent que trenquen la justícia social», que també afecten els joves, en especial els que no curen estudis ni tampoc duen a terme una activitat laboral, i les persones d’edat avançada (molt més protegides, amb mesures laborals i de protecció social als països d’ingressos alts).

En fi, més ocupació, millor qualitat i increment de la productivitat, en el marc de polítiques econòmiques i socials respectuoses amb el medi ambient i socialment responsables, són factors que van units, per la qual cosa no és gens estrany l’especial preocupació manifestada a l’Informe pel descens d’aquella, subratllant-se que «en els dos últims decennis s’ha produït una desacceleració gradual del creixement de la productivitat, més abrupta a les economies avançades, però cada vegada més perceptible també a les principals economies emergents», alertant igualment del creixement de la concentració industrial en determinats sectors i el repartiment molt poc repartit de les millores obtingudes per les innovacions tecnològiques, i unit tot això a la incertesa provocada per les crisis polítiques que han debilitat les inversions, de manera que això ha comportat de translació de l’impacte des dels països desenvolupats a la resta, considerat per l’informe, amb raó, «un assumpte molt preocupant, ja que el creixement de la productivitat és imprescindible per abordar les crisis actuals simultànies de poder adquisitiu, de benestar i de sostenibilitat ecològica».

Subscriu-te per seguir llegint