L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de la depuradora de Pau que permetrà millorar l'aigua als Aiguamolls de l'Empordà.

Els treballs han tingut un cost de 2,7 milions d'euros i la depuradora té capacitat per assumir les necessitats de sanejament actuals i futures. Garantirà el tractament de les aigües fins a l'eliminació dels nutrients aportant al medi una aigua de sortida de bona qualitat.

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l'alcalde de Pau, Pere Maluquer, acompanyats per altres autoritats, han visitat avui la finalització de les obres. Els treballs van començar el 2021 i actualment està en fase de proves.

Les aigües residuals de Pau es gestionen a través d'una depuradora de 1971 que actualment ha quedat obsoleta. Tot i que l'ACA fa el buidatge de fangs i analitza les aigües que, ja sanejades, es retornen al Riutort, els diferents governs municipals feia anys que insistien en què calia fer-ne una de nova.

L'actual té una capacitat de 170 m3/dia, amb un tractament biològic d'aeració prolongada amb cambra anòxica i òxica amb recirculació interna, a més de la instal·lació per al tractament de fangs.

A banda de les millores en el tractament de l'aigua també s'han dut a terme actuacions per a integrar la planta amb el seu entorn.

L'aigua cap al Riutort

La depuradora, que està inclosa en l'actual planificació hidrològica suposarà una millora significativa en el tractamentde les aigües residuals generades en el municipi, aportant l'aigua degudament tractada al Riutort i, per tant, contribuint a la millora mediambiental dels Parc dels Aiguamolls de l'Empordà. Per al Parc Natural és important rebre aigua de qualitat per mantenir humits els estanys. 

En el marc de les obres de la nova depuradora, s'ha instal·lat d'un parc de generació elèctrica solar fotovoltaica per a autoconsum connectada a la xarxa en baixa tensió interior de la planta, amb una potència total de 40,5 kW.

Actualment hi ha 547 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca de l'Alt Empordà, hi ha 22 depuradores en servei que donen servei a més del 87% de la població de la comarca. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d'execució de la planificació.