La Bisbal d'Empordà ha començat a redactar el projecte per evitar que el rec del Raig provoqui inundacions al nucli urbà quan hi hagi temporals. La canalització actual no és suficient per engolir l'aigua quan hi ha crescudes sobtades i això fa sobreeixir el rec, sobretot entre el camí de la Guardiola i el carrer del Raig. A més d'afectar aparcaments i algun habitatge, durant els anys 2018 i 2020, arran dels temporals Leslie i Gloria, l'aigua també va malmetre els serveis d'abastament i de sanejament (i va obligar la companyia Agbar a fer obres d'urgència per reparar-ho). El projecte que ara es redacta, i que costa 83.500 euros, crearà una zona inundable en un espai on hi ha camps per disminuir el cabal del rec abans no entri al nucli urbà.

L'adjudicació del projecte per millorar el rec del Raig s'ha fet per 83.577,43 euros. Les obres permetran resoldre les inundacions que provoca el rec quan hi ha temporals i el seu cabal creix de manera sobtada. Allò que es farà serà crear diverses zones inundables abans que el rec entri al nucli urbà i, així, evitar que porti tanta aigua.

En concret, aprofitant diversos terrenys rurals, es crearan dues terrasses inundables al llarg de 320 metres del curs del rec (que tindran una profunditat de 3 metres i una amplada d'entre 8 i 9). I abans que el Raig entri en zona urbana, també desembocarà en uns camps, que sumen 30.600 metres quadrats i que permetran engolir 107 metres cúbics d'aigua. D'aquesta manera, es disminuirà tota aquella que entri dins el nucli de la Bisbal.

"Els estudis hidràulics van determinar que la canalització actual no és suficient per evitar les avingudes d'aigua que fan desbordar el rec i causen episodis d'inundacions", explica l'alcalde, Òscar Aparicio. "Ara, aquests treballs serviran per millorar el comportament hidràulic del Raig en sòl urbà a través de la implantació d'una zona de laminació en terrenys de sòl rural, pocs metres aigua amunt de l'entrada del rec a la zona urbana", hi afegeix.

A més, un cop s'hagi frenat el risc d'inundacions, de retruc, també es podrà desenvolupar la zona d'equipaments prevista al sector de la Guardiola (en uns terrenys cedits per una veïna). Perquè com concreta el consistori, la situació actual amb el rec del Raig fa que en aquesta zona "no s'hi puguin construir nous equipaments ni atorgar llicències d'obres a les edificacions privades preexistents".

El rec del Raig, desbordat, durant un episodi de temporals Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

El Leslie i el Gloria

Sense anar més lluny, aquests darrers anys hi ha hagut dos episodis de pluges greus que han provocat crescudes sobtades del rec. El primer va ser el 2018, amb el temporal Leslie; i el segon el 2020, amb el Gloria. El rec del Raig es va desbordar entre el camí de la Guardiola fins al carrer del Raig.

A més d'inundar els carrers, les parcel·les urbanes, els aparcaments soterrats i alguns habitatges, l'avinguda d'aigua també va afectar els serveis essencials d'aigua potable i sanejament (i va obligar la companyia Agbar a fer actuacions d'emergència per pal·liar-ne les conseqüències.