L’any passat hi va haver una reducció del temps de trasllat i tractament dels pacients des de l’aparició dels símptomes d’infarts i ictus, clau per minimitzar les seqüeles. 

En els casos d’activació del Codi ictus, aquest període ha passat de situar-se entre els 100 i els 120 minuts de mitjana en pre-pandèmia, a trigar 88 minuts de mitjana durant el 2022. A més, el 60% dels pacients d’ictus són atesos en 3 hores des de l’inici dels símptomes i un 80% en les primeres 6 hores, considerat el període de major importància per a l’eficàcia del tractament. Així mateix, també s’ha millorat el temps de tractament dels casos de Codi infart en 15 minuts, passant d’una mitjana de 117 minuts a 102 minuts. Aquesta reducció s’ha produït fruit de la implantació de l’aplicació Odisea, segons detalla el doctor Jaime Aboal, cardiòleg i cap clínic de la Unitat de pacients crítics cardiològics del Trueta.

Durant el 2022, es van activar 558 Codis IAM a la Regió, dels quals el 39,8% des d’hospitals comarcals, el 24,3% des d’atenció primària i el 35,9% van ser activats per per part del SEM. Pel que fa als Codis ictus, hi van haver 714 activacions durant el 2022, de les quals el 47,8% van ser a través de trucades directament al SEM (on s’inclou també atenció primària) i el 16,5% van ser activats des d’algun dels hospitals comarcal. Tots aquests pacients van ser traslladats posteriorment amb ambulància a l’hospital Trueta.

El 60% dels pacients d’ictus són atesos en tres hores i un 80%, en sis hores, el període clau per al tractament

El Codi infart i el Codi ictus són dos protocols d’actuació urgent que s’activen des del 112, el SEM, des de l’atenció primària o des d’algun centre hospitalari en el moment en què una persona presenta símptomes d’un possible infart o ictus. A partir d’aquesta activació es mobilitza una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata.

La Generalitat Girona ha acollit avui la Jornada d’actualització del Codi IAM (Infart Agut de Miocardi) i Codi ictus a la Regió Sanitària Girona, organitzada pel Servei Català de la Salut i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La jornada ha reunit 12 ponents i més de 450 professionals (en modalitat presencial i online), amb l’objectiu d’aprofundir en els circuits en els casos d’activació dels dos protocols d’emergència per tal de millorar la coordinació entre tots els actors implicats. Aquesta coordinació és fonamental per reduir els temps i millorar el pronòstic. A la Regió Sanitària Girona s’ha reduït el temps de trasllat i tractament des que s’identifiquen els símptomes d’ictus o infart fins que el pacient arriba a l’hospital de referència, que a la Regió es l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 

Hi van haver 714 activacions del codi ictus, de les quals gairebé la meitat van ser per trucades al SEM

El cap territorial del SEM a Girona, el Dr. Juan Carlos Palacio, ha destacat que les actualitzacions tant del Codi Ictus, com del Codi IAM, incorporen nous criteris diagnòstics que milloren la detecció ràpida d’aquestes dues patologies. El canvi afavoreix l’augment de pacients que es beneficiaran d’una detecció precoç i un tractament idoni en menor temps, cosa que permetrà la disminució de les seqüeles que se’n puguin derivar.

Millorar la coordinació

El temps transcorregut des de l’aparició dels primers símptomes fins al tractament és clau per a minimitzar les seqüeles del pacient i incrementar l’índex de supervivència. És per aquesta raó que davant d’un possible cas d’ictus o infart és vital actuar amb la màxima celeritat i trucar al telèfon 112. A més, és fonamental que hi hagi una bona coordinació entre tots els actors implicats en els circuits.

El gerent de la Regió Sanitària Girona ha destacat la importància de reduir el temps de resposta i ha subratllat la rellevància que hi tenen jornades formatives com la d’ahir per aconseguir millorar la coordinació entre tots els actors implicats. «Els codis d’emergència és feina de tots: de la ciutadania en identificar ràpid els símptomes però també de l’atenció especialitzada, el SEM i de l’atenció primària. Per tant, l’èxit és el treball en xarxa», va afegir.