Diari de Girona

Diari de Girona

Suport socioeducatiu per a 600 infants i joves vulnerables

La Fundació ”la Caixa” també els proporciona material escolar a través de 25 entitats locals per donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge

El programa proporciona kits escolars als infants i joves beneficiaris. FUNDACIÓ LA CAIXA

La Fundació ”la Caixa” acompanyarà aquest curs a 600 infants i joves i més de 300 famílies en situació de vulnerabilitat residents a les comarques gironines de la mà de 25 entitats presents al territori. En el conjunt de Catalunya, la xifra d’infants i joves beneficiaris s’eleva fins als 20.000.

Amb l’objectiu de donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge i en la creació del seu camí cap a un futur millor, el Programa CaixaProinfància inicia el nou curs escolar oferint suport socioeducatiu a través de reforç educatiu, oci i temps lliure, tallers, atenció psicològica, logopèdia i psicomotricitat, a banda de dotar-los també d’equipament escolar, ulleres i alimentació. 

Segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), les famílies gastaran de mitjana uns 500 euros per fill en la tornada a l’escola, un 14 % més que fa dos anys. Com cada any, la Fundació ”la Caixa” tornarà a entregar kits de material educatiu als infants i joves en edat escolar (de 3 a 18 anys), 600 pels nens i joves gironins que formen part de CaixaProinfància.

Amb tres modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu (Infantil, Primària i Secundària), els kits escolars estan formats per una motxilla i per un contingut que varia per a cada franja d’edat i que pot incloure un estoig (amb bolígraf, llapis, goma i maquineta), llapis de colors, retoladors fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs, una calculadora científica i fundes arxivador ecològiques. 

Aquest material escolar es fa arribar a les famílies a través de les més de 400 entitats socials d’arreu de l’Estat espanyol que desenvolupen el Programa CaixaProinfància als seus territoris, amb la implicació de centres educatius i de l’administració pública.

Pobresa infantil

A Espanya, 1 de cada 3 infants es troba en situació de pobresa infantil, heretada de pares a fills. Aquesta situació no només es tradueix en una manca de recursos econòmics, sinó en la dificultat d’accedir als recursos necessaris per gaudir d’una educació de qualitat. Aquesta realitat s’ha agreujat amb la crisi social i econòmica, de manera que afecta llars que fins ara tenien una certa estabilitat i que inesperadament s’han trobat en circumstàncies de més dificultat, cosa que ha comportat que hi hagi més menors que es troben en risc de vulnerabilitat.

Des de fa més de 15 anys

El programa treballa des de fa més de 15 anys amb la premissa que les condicions de l’entorn, com la salut, l’organització familiar o la xarxa social, influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i els adolescents que viuen en contextos vulnerables tenen més dificultats per a aconseguir l’èxit escolar.

Millorar l’autoestima

El projecta busca que cada participant pugui desenvolupar les competències bàsiques, millorar els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives davant la possibilitat d’èxit i impulsar els bons resultats acadèmics i el rendiment escolar. Amb tot això, també s’espera millorar l’autoestima dels participants, empoderar-los i enfortir els processos de socialització i inclusió social per a trencar el cercle de la pobresa.

Compartir l'article

stats