El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat avui a Barcelona l’inici de la campanya d’immunització dels nadons fins als 6 mesos contra el virus respiratori sincicial (VRS). El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys.

La immunització es fa als centres d’atenció primària per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 -les famílies rebran un SMS informatiu per demanar cita al CAP- i en els centres hospitalaris els que neixin entre els mesos d’octubre de 2023 i març de 2024 abans de l’alta hospitalària. També s’immunitzen els infants d’alt risc davant la seva segona temporada. 

La importància del VRS a l’edat pediàtrica s’accentua perquè és causant de la majoria de les bronquiolitis i pneumònies dels infants que tenen menys de dos anys de vida. Es calcula que un 11-19% dels lactants patirà bronquiolitis el primer any de vida. Aquesta bronquiolitis ocasiona l’hospitalització d’aproximadament en l’1% dels casos. La mortalitat és inferior a l’1%, encara que en grups de risc pot arribar al 3%.

Fins al 2023, no es disposava de cap mesura preventiva autoritzada per al seu ús a tots els nadons, i cal tenir en compte que el tractament per a la infecció per VRS és principalment de suport, i en casos més greus pot ser necessari el suport respiratori amb oxigen suplementari.

Fort augment la tardor passada

La tardor passada la bronquiolitis va atacar amb força i va deixar registres molt elevats, així com d’infeccions respiratòries en nens. En el cas de la Regió Sanitària de Girona hi va haver desabastiment d’alguns antibiòtics a les farmàcies, tenint en compte l’augment de casos. La principal causa és que feia dos anys que no circulaven virus respiratoris, ja que calia anar amb mascareta als espais interiors i, un cop va deixar de ser obligatòria a la majoria d’instal·lacions, la circulació de virus es va disparar.

El nivell epidèmic més elevat es va assolir durant la segona quinzena de novembre, quan es van arribar a superar els 200 casos de bronquiolitis setmanals. El col·lectiu d’edat més afectat van ser els nadons de menys d’un any. 

Enguany, el diagnòstic de bronquiolitis està seguint la tendència de la tardor passada i tot apunta que seguirà a l’alça. L’augment més destacat de casos es va produir entre la primera i la segona setmana de setembre, just quan es va reprendre el curs escolar i els infants van tornar a les aules, espai susceptible per a l’augment de la circulació de virus. La setmana següent el VRS es va estabilitzar i avui s’actualitzen les dades de la setmana passada per tal d’observar-ne l’evolució.