Girona té menys habitants amb estudis superiors que la mitjana

Només un 16,37% de les persones amb nacionalitat estrangera assoleix aquest grau d’ensenyament, una xifra que gairebé es duplica en el cas dels que tenen nacionalitat espanyola.

Foto d'arxiu, estudiants de la facultat de ciències de la UdG.

Foto d'arxiu, estudiants de la facultat de ciències de la UdG. / Marc Martí

DdG

Tan sols un 16,37% de les persones amb nacionalitat estrangera que viuen a les comarques gironines assoleix un nivell d’estudis de grau superior, mentre que en el cas de la població amb nacionalitat espanyola la xifra creix fins gairebé el doble, gairebé un 30%. Així es desprèn de Estadística dels estudis de la població publicada fa pocs dies per l’Idescat, que recull dades d’entre 2018 i 2020. Segons aquesta estadística, l’Alt Empordà i la Selva continuen essent les comarques gironines amb un percentatge més baix de persones amb estudis superiors, mentre que el Pla de l’Estany, el Gironès i la Cerdanya són els que el tenen més elevat.

Tal i com mostren les dades de l’Idescat, la nacionalitat encara és un factor molt important a l’hora d’assolir un determinat nivell d’estudis a les comarques gironines. I és que, per exemple, el percentatge de persones que només disposen d’estudis primaris és el doble en el cas d’aquells gironins de nacionalitat estrangera (26,45%) que no pas als de nacionalitat espanyola, on el percentatge se situa en un 13,3%. En canvi, en els estudis superiors succeeix just el contrari: el percentatge de població espanyola que en té (29,67%) és gairebé el doble que la població migrada (16,37%).

Pel que fa a aquells que han fet la primera etapa de leducació secundària, les xifres són molt similars: representen un 33,55% en el cas de la població estrangera i un 32,1% en el cas de les persones amb nacionalitat estrangera. Finalment, en el cas dels qui el seu màxim nivell d’estudis és la segona etapa de secundària, el percentatge és lleugerament superior en el cas dels estrangers (25%) que els espanyols (23,49%), tot i que la diferència és mínima.

Per sota la mitjana catalana

De tota manera, el conjunt de la província de Girona es troba per sota la mitjana catalana pel que fa al percentatge d’habitants que disposa d’estudis superiors. Es tracta d’un 26,9%, mentre que en el cas de Catalunya la xifra creix fins al 33,4%. En canvi, la quantitat de persones que només té l’educació primària (un 16%) és lleugerament superior a la mitjana catalana (14,8%), tot i que es tracta d’una distància molt petita. El percentatge de gironins que ha acabat la primera etapa de primària és d’un 33,3%, una xifra considerablement superior a la mitjana catalana, que és del 20,2%. Pel que fa als que han acabat la segona etapa de secundària, els percentatges són molt semblants: un 23,5% en el cas de la mitjana catalana i un 23,8% en el cas de les comarques gironines. 

Distribució per comarques

Pel que fa a la distribució per comarques, l’Alt Empordà continua essent la comarca de tot Catalunya que compta amb un menor percentatge de població amb estudis superiors (un 22,2%), una posició que ja s’havia vist reflectida en els estudis anteriors. Aquesta dada es pot explicar perquè l’Alt Empordà és, precisament, una de les comarques catalanes amb un major percentatge de població immigrada. En segon lloc, la comarca amb un percentatge més baix d’estudis superiors és la Selva, amb un 23,2%

En canvi, el Pla de l’estany, amb un 32,1%, el Gironès, amb un 32%, i la Cerdanya, amb un 31%, són les comarques amb un major pecentatge de persones que tenen estudis superiors. En un termemig es troben, en canvi, el Baix Empordà (26,8%), el Ripollès (27,8%) i la Garrotxa, amb un percentatge del 28,5%.  

Subscriu-te per seguir llegint