Opinió

La dessaladora de Lloret

Quin neguit traginen els governants autonòmics i locals davant la sequera! Com s’esforcen a dictar instruccions per reduir el consum d’aigua. Els mitjans de comunicació difonen dades de l’escassesa en pantans, rius i rierols del país. Els experts assenyalen la gravetat del dèficit d’aigua i preveuen un horitzó apocalíptic.

Per a més inri, la Generalitat de Catalunya culpa el govern central de tots els mals, quan els governants catalans actuals són hereus de la negligència crònica en la planificació i execució de les infraestructures hidràuliques i de la gestió dels recursos hídrics. En comptes d’entonar el mea culpa, glorifica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és l’organisme amb competències exclusives de les conques internes. Però allà on comparteix competències amb l’Estat, critica la manca de col·laboració de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

De fet, l’ACA és un model de mala gestió de l’aigua per prioritzar els interessos econòmics per sobre de la sostenibilitat ambiental, pels retards en l’execució de les inversions programades, per l’opacitat de les concessions d’aigua a les activitats econòmiques i per la distribució arbitrària dels ingressos del cànon de l’aigua, entre altres deficiències.

Ara, passa el mort als ajuntaments per aplicar el Pla especial de la sequera (PES). En aquesta línia, s’ha tret de la màniga una proposta d’ordenança municipal d’usos de l’aigua en situació de sequera. A la realitat és una guia de prohibicions, una llista d’infraccions administratives que vulnerin les mesures imposades i les multes corresponents.

Amb inusitada rapidesa, alguns municipis afectats han utilitzat la tècnica de copiar i enganxar el text suggerit (copy and paste). A Lloret, el Ple del 29 de gener va aprovar inicialment l’ordenança, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província del dia 13 de febrer i romandrà en exposició pública entre el 14 de febrer i el 26 de març. Quina promptitud!

Aquesta demostració de trempera de les autoritats locals s’ha vist desdibuixada per la iniciativa del Gremi d’Hostaleria de Lloret de comprar una dessaladora mòbil. El projecte costaria cap a 1,5 milions d’euros, s’instal·laria en un extrem de la platja gran i els camions cisterna portarien l’aigua a les piscines dels hotels. Però han actuat pel seu compte sense les preceptives autoritzacions: l’aigua de mar dessalada forma part del domini públic hidràulic.

Ara bé, l’ACA s’hi ha posat de cul amb l’argument que el pla de la sequera prohibeix omplir piscines amb cap tipus d’aigua potable. No obstant, el conseller Mascort ha assegurat que farà el possible per autoritzar el projecte. En què quedem?

Subscriu-te per seguir llegint