Opinió

Els avenços i els avisos

Els diferents avenços que ha viscut la Humanitat al llarg del temps han representat sotracs importants. La roda, la ràdio, la televisió, la informàtica –uns exemples a l’abast– indiquen moments de renovació; no cal explicar la magnitud dels canvis que va portar en el seu dia la invenció de la pólvora. Un altre dia, la màquina de vapor, un cas molt notable i ben conegut, va generar la revolució industrial; només un fet de mostra ben puntual, conseqüència de la revolució industrial: a Catalunya varen entrar a treballar a les fàbriques 15.000 nens i nenes amb feines que avui esgarrifarien a la llum dels drets humans, dels Drets de la Infància i altres. Els països varen avançar, però les societats on s’implantava en pagaven preus elevats. Cada progrés porta una preocupació. Tota anàlisi d’una nova realitat serà signe d’una sana intel·ligència.

Una observació ben serena és allò que proposa un document que ha publicat la Direcció General de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, Unesco, amb seu a París. Es tracta d’un document de 44 pàgines amb la voluntat d’assentar uns criteris que ja queden ben definits en el mateix títol del document: «Recomanació sobre l’ètica de la intel·ligència artificial». Immersos com estem ja en el bany de la nova realitat, que es diu IA, serà bona cosa escoltar un criteri sobre ètica, abans que ens arrossegui l’allau de novetats, sorpreses, estranyeses i admiracions que són al pas de la porta i ja han marcat algun gol. El document referit comença amb la seva justificació: un reconeixement de les repercussions dinàmiques, innovadores, de la IA sobre la vida, ocupacions laborals, ecosistemes, investigació, cultura, tot afectat, amb alguna incertesa inicial sobre el futur de la qualitat del treball humà, possibles desigualtats i exclusions.

Amb aquest esperit humanístic el document d’Unesco traça una línia serena de seguiment. Des de la seva talaia universal recomana als estats membres una especial atenció al tema, d’abast imprevisible. Són vuit els capítols del document, que concreta els aspectes que mereixen especial atenció. El seu contingut tracta de la finalitat i els objectius del document, els valors i principis que es proposa protegir i defensar, determinar els àmbits de l’acció política, el seguiment i l’avaluació que cal posar en marxa efectiva i la promoció que cal donar al document per a la seva consideració.

Un nou esdevenir sí que està en joc, com sempre que s’ha fet un pas endavant. La precaució i atenció mai han de ser un fre a l’avenç, que és inherent a la condició humana. El document comentat aquí acredita Unesco com una ànima de reflexió, és l’oferta d’unes consideracions elaborades –encara– per intel·ligència natural. Són unes orientacions amb aquella mateixa sensibilitat que feia reflexionar Antoine de Saint-Exupéry: «Només l’Esperit, si bufa sobre l’argila, pot crear l’Home.»

Subscriu-te per seguir llegint