Troben el motiu pel qual un tumor cerebral maligne és més agressiu en els homes

Els doctors Berta Segura i Ricardo Gargini.  | HU120

Els doctors Berta Segura i Ricardo Gargini. | HU120

Nieves Salinas

Investigadors de l’Hospital 12 de Octubre de Madrid han identificat la causa que provoca que un tipus de tumor cerebral maligne, conegut com a Glioblastoma, sigui més agressiu i provoqui menys supervivència en homes que en dones. El motiu que genera aquesta diferència és la necrosi o mort de les cèl·lules tumorals que dóna lloc a una reacció inflamatòria caracteritzada per la infiltració d’un tipus cèl·lula del sistema immunològic, anomenada cèl·lula mieloide supressora (MDSC), que, en comptes d’atacar les cèl·lules malignes, ajuda al seu creixement, informa l’hospital madrileny.

Aquestes cèl·lules estarien molt més presents en els homes pel fet que la necrosi i inflamació que produeix el tumor és molt més gran. Segons la doctora Berta Segura, postdoctoral del Grup de Recerca de Neuro-Oncologia de l’Institut de Recerca de l’Hospital 12 de Octubre, les diferències en la incidència i l’agressivitat dels diferents tipus de càncer entre homes i dones són àmpliament reconegudes, però en la majoria dels casos no s’ha arribat a entendre la causa per establir un tractament específic per a cada sexe.

El Glioblastoma és el tumor cerebral maligne més freqüent i n’és un bon exemple. En aquest context, l’objectiu d’aquest estudi era investigar els processos tumorals que expliquen aquestes diferències en funció del gènere. Els investigadors expliquen que es tracta d’un estudi retrospectiu de pacients amb Glioblastoma que es va estratificar segons el sexe i en què es va analitzar una cohort de 73 tumors.

Van observar que, quan el tumor genera necrosi, s’alliberen substàncies que activen el reclutament del sistema immune. En el cas dels homes, es produeix una necrosi més gran, la qual cosa genera un microambient més tòxic i una resposta més massiva i agressiva en termes d’inflamació per part d’unes cèl·lules immunitàries anomenades MDSC.

Les cèl·lules MSDC -cèl·lules immunosupressores-, descriuen, es produeixen a la medul·la òssia i es caracteritzen per la capacitat de suprimir la funció de diferents components del sistema immunitari, de manera que, en comptes d’atacar el tumor, ajuden al seu creixement.

L’origen dels glioblastomes més agressius en el grup d’homes és degut a la manca de capacitat per part del tumor de generar vasos sanguinis tumorals funcionals, que supleixin l’arribada d’oxigen i nutrients necessaris per a les cèl·lules, desembocant així la necrosi tumoral, indiquen els investigadors.

Tot i això, «el més sorprenent és que hi ha un grup d’homes que no presenten aquestes característiques tumorals i en els quals aquest tumor cerebral té una agressivitat molt menor, arribant a ser molt similar a la que tenen les dones», assenyala la doctora Segura. n