El Departament d'Acció Climàtica ha instal·lat una cabana de fusta temporal per a un pastor que té un ramat de més de 600 cabres i ovelles en uns terrenys públics entre Camprodon i Montagut i Oix. Són les dues forests de Can França i Monars, entre la Garrotxa i el Ripollès dins l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. Des de fa més de 100 anys que els terrenys s'usen per a pastures. Una activitat que ha anat a la baixa -en 24 anys s'han perdut 52 hectàrees de pastures a aquestes finques, a un ritme de 2 hectàrees per any-. La cabana temporal vol dignificar l'estada del pastor durant els mesos d'estiu que cuida el ramat les 24 hores i donar suport a aquesta activitat estratègica per evitar incendis, juntament amb altres mesures.

El material de la cabana, construïda a la Garrotxa per un equip de fusters, consta de tres mòduls que s'han transportat en camió per després instal·lar-ho sobre el terreny. La fusta té certificat de gestió sostenible i s'han minimitzat les fixacions amb claus mitjançant la metodologia d'encaixos. L’estructura s’ha elaborat amb fusta de pi roig procedent de Catalunya i en la resta de fusta (mobiliari interior, acabats exteriors...) s’han prioritzat proveïdors catalans i també d'altres punts de la península.

A l’estiu, els ramats de vaques s’instal·len a la zona i contribueixen a mantenir espais oberts com ara els prats de jonça de muntanya mitjana, propis de l’Alta Garrotxa. Tot i així, l’activitat ramadera no és suficient per mantenir aquests hàbitats, que any rere any disminueixen en veure’s colonitzats per ginebres, argelagues, falgueres i d’altres espècies arbustives i arbòries que van guanyant terreny.

Segons els mapes d'usos i cobertes del sòl de Catalunya, l'any 1993 els prats i herbassars de les dues forests de Can França i Monars ocupaven 180 hectàrees. L'any 2017, en canvi, la superfície s'havia reduït fins arribar a les 128 hectàrees.

Amb la voluntat de capgirar aquesta dinàmica, a l’hora d’adjudicar l’aprofitament de pastures de les forests, es van definir 4 lots de pastura per un període de 4 anys, i com a novetat se’n va reservar un per a bestiar oví i cabrum. Amb aquesta aposta pel bestiar de pota petita, amb un maneig actiu, diari i dirigit per un pastor expert, el Departament "pretén afavorir el manteniment de les pastures existents i el manteniment dels espais oberts recuperats de manera mecànica o bé amb cremes controlades que s’han dut a terme a les forests els darrers 5 anys".

I és que la disminució d'espais oberts, a banda d'una major continuïtat de combustible vegetal que pot contribuir a grans incendis en cas de focs, també comporta una reducció de la biodiversitat, amb menys espècies de fauna i flora.