Aquests són els 10 requisits que has de complir per cobrar el subsidi per a majors de 52 anys

El SEPE i l'SPEA han d'estar informats en tot moment, de la nostra situació laboral i personal (si això causa canvis en el nostre estat: naixements, desplaçaments, etc.)

Pots cobrar el subsidi de forma indefinida fins a trobar feina o cobrar la pensió de jubilació

Com mantenir el subsidi de majors de 52 anys

Com mantenir el subsidi de majors de 52 anys / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

El SEPE informa sobre les obligacions que tenen les persones majors de 52 anys que vulguin sol·licitar i cobrar el subsidi. Primer de tot, hauran de fer els cursos de formació que els hi ofereixin, sense poder-s'hi negar, i hauran d'anar a les entrevistes concertades. En cas de no complir amb alguna d'aquestes obligacions, immediatament se'ls sancionarà o se'ls retirarà el subsidi. Només dues obligacions? No! N'hi ha deu; així doncs, quedat per conèixer-les.

El subsidi per a majors de 52 anys

Aquesta ajuda és expressament per les persones de 52 o més anys que tenen dificultats a l'hora de trobar feina. Sabem que l'edat, malauradament, és un hàndicap laboral. A part d'això, aquest subsidi és l'únic que cotitza per la pensió de jubilació i es pot estar cobrant de forma indefinida fins que es trobi una nova feina o fins a arribar a l'edat de jubilació.

Recordem que, per tal d'accedir a la pensió contributiva de la jubilació, hem de complir amb els requisits que se'ns demanen prèviament: anys cotitzats, entre altres.

Com mantinc el subsidi actiu

Per tal de mantenir el subsidi per a majors de 52 anys actiu fins a trobar feina o fins a la jubilació, el Servei Públic de Feina Estatal (SEPE) obliga els beneficiaris a complir amb uns certs requisits. En el moment de signar la demanda de la sol·licitud per cobrar el subsidi per majors de 52 anys, es fa signar un document on consten tots els requisits per escrit. Aquest document ha de ser signat pel beneficiari. A continuació, us ensenyem els 10 requisits que sol·licita l'administració per mantenir actiu el subsidi.

El document que hauràs d'emplenar per sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys

El document que hauràs d'emplenar per sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys / SEPE

Els 10 requisits per mantenir actiu el subsidi per majors de 52 anys

  1. Sol·licitar la baixa del subsidi quan no complim amb els requisits o quan es produeixin situacions de suspensió o extinció del dret
  2. Inscriure's i mantenir la inscripció com a demandant de feina en els SPEA
  3. Buscar de forma activa feina i participar en les activitats de l'SPEA per tornar-se a inserir en el mercat laboral
  4. Facilitar la direcció correcta per tal que el SEPE i l'SPEA (Serveis Públics de Feina Autonòmics) es puguin comunicar correctament amb el perceptor a través de notificacions i comunicacions
  5. Presentar la declaració de la Renda anualment
  6. Retornar els reintegraments erronis que hi hagi puguin percebre del subsidi
  7. En cas d'entrevista concertada amb una empresa per part del SEPE o l'SPEA, tenen 5 dies per presentar un justificant conforme s'han presentat en el lloc i data facilitats per tal de cobrir amb l'entrevista per la vacant oferta
  8. Facilitar tota la informació i documentació per poder rebre, suspendre, extingir o reprendre el subsidi per a majors de 52 anys. En aquest requeriment es demana que si hi ha canvi de domicili, baixa mèdica, naixements de fills, desplaçaments a l'estranger, etc. s'informi immediatament el SEPE i a l'SPEA
  9. Subscriure's i complir amb les obligacions del compromís d'activitat
  10. En cas de citació per part dels serveis públics de feina o agències laborals per a cursos de formació, orientació o ofertes de feina, assistir-hi