Aquesta setmana es realitzaran els exàmens de la selectivitat, les proves que donen accés a la universitat. Però, quins són els horaris dels exàmens? On cal anar a examinar-se? Quan es publiquen els resultats? Quan surten les notes de tall? Totes aquestes preguntes tenen resposta en aquesta guia ràpida sobre la selectivitat 2023 a Catalunya.

Les dates dels exàmens

Els estudiants catalans s’examinaran aquest any els dies 7, 8 i 9 de juny.

Els horaris dels exàmens

El lloc d’examen

A partir del divendres 2 de juny, cada alumne podrà consultar al portal d’accés a la universitat el lloc on ha d’anar a examinar-se.

Què he de portar?

Els dies d’examen és obligatori portar el DNI i el full de la matrícula. Per a algunes matèries es pot portar material específic complementariAquí pots consultar el material per a cada matèria.

Què passa si arribo tard?

Has d’adreçar-te al president del tribunal per veure si es pot solucionar el problema. Si no és així, hauràs d’esperar a la convocatòria següent.

Què passa si perdo les etiquetes identificatives?

Has d’adreçar-te al president del tribunal, que és la persona encarregada de resoldre les incidències que sorgeixin.

Què passa si tinc més d’un examen a la mateixa hora?

Podràs fer els exàmens un darrere l’altre, sense sortir de l’aula, al mateix tribunal i el mateix dia de l’examen.

He d’entregar un examen si l’he deixat en blanc?

. L’accés a l’aula implica sempre l’entrega obligatòria del quadern d’examen degudament etiquetat, tot i que s’hagi deixat en blanc. Si no entregues un examen en la fase general, això equival a un ‘no presentat’ en la matèria i a un ‘no apte’ en la nota d’accés. En la fase específica, si no entregues l’examen, això equival a un ‘no presentat’ i no ponderarà per al càlcul de la nota d’admissió.

Els resultats de les PAU

Els resultats dels exàmens es penjaran el 22 de juny al mateix portal d’accés. Allà els alumnes també es podran descarregar un certificat de les PAU amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dona la mateixa validesa que un original.

Revisió d’exàmens

Una vegada publicats els resultats de les PAU, qui vulgui revisar el seu examen o exàmens perquè no està d’acord amb la puntuació obtinguda ho podrà sol·licitar del 22 al 26 de juny. Les sol·licituds es fan al portal d’accés. L’alumne podrà demanar una verificació de la qualificació o una nova correcció. Les dues opcions s’exclouen si es tracta de la mateixa matèria. És a dir, si demanes una verificació de matemàtiques, no podràs demanar una nova correcció de matemàtiques. Sí que es pot demanar una verificació de matemàtiques i una nova correcció d’història, per exemple. El resultat d’aquesta revisió es donarà a conèixer el 6 de juliol.

I qui vulgui veure l’examen ho podrà fer del 6 al 10 de juliol, només si abans ha demanat la revisió. Per sol·licitar-lo, l’alumne haurà d’enviar el document oficial de sol·licitud de revisió d’exàmens degudament omplert i firmat junt amb una còpia del DNI a l’adreça electrònica coordinaciopau.reu@gencat.cat amb el tema ‘sol·licitud veure exàmens revisió PAU convocatòria ordinària o extraordinària’. Una vegada finalitzi el termini de sol·licituds, el 10 de juliol, s’enviarà un correu electrònic a l’estudiant per informar-lo del dia, l’hora i el lloc on haurà d’acudir per veure l’examen.

Les notes de tall

La nota de tall correspon a la de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un determinat grau. No és una nota fixa, sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. De moment no es coneix la data en la qual es faran públiques les notes de tall 2023. En la convocatòria 2022, les notes de tall es van publicar el 13 de juliol. De tota manera, els alumnes poden fer un primer càlcul de la nota de tall quan sàpiguen els resultats dels seus exàmens de selectivitat.