En Comú Podem ha presentat una sèrie de mesures aquest matí perquè la cultura pugui créixer a Girona. En aquest sentit, la proposta principal que fan és convertir els centres cívics de la ciutat en pols culturals, adaptant les seves propostes a les realitats de cada barri. Per això, també creuen que cal augmentar els recursos destinats en aquests espais.

L'objectiu de la formació encapçalada per Eugènia Pascual és anar més enllà del model cultural actual, que està basat en la seva mercantilització. En Comú Podem creu que la cultura és, com l'educació, una eina per desenvolupar-se i créixer, i també per transformar la societat. En aquest sentit, els centres cívics com a espais de primera línia han de disposar de recursos per crear propostes, posant especial èmfasi en la joventut i tenint en compte la mirada feminista i intercultural.

En Comú Podem també vol impulsar un programa de ciutat que faci de la cultura un projecte educatiu i de l'educació un projecte cultural amb l'objectiu de posar les persones al centre. La finalitat és comptar amb la participació i implicació d'agents, entitats i ciutadania per elaborar aquest programa on la cultura formi part del dia a dia de les persones.