L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha reaccionat a la mesura anunciada divendres per l’Ajuntament de Girona en relació als habitatges d’ús turístic assegurant que els HUT no són la causa de la falta d’habitatge a la ciutat ja que representen l’1,56% del parc total d’habitatge (763 HUT, segons dades del propi ajuntament, davant els 48.900 habitatges totals) . I, si tenim en compte els que estan actius (422 segons l’INE) els HUT a Girona representen el 0’8%, segons l’ATA. Mentrestant, la plataforma Més Barri Menys pisos Turístics, celebra l'aprovació del topall del 4% per tota la ciutat al ple d'avui pe`ro demana mérs mesures per evitar l'expansió d'aquesta tipologia d'apartaments.

Per una banda una banda, l'Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) remarca que els HUT fa dos anys que no creixen a Girona a causa de la moratòria decretada per l’ajuntament i, en canvi, la problemàtica amb l’habitatge ha augmentat. L’entitat manté que el problema dels preus del lloguer és estructural i té més a veure amb la inflació, l’Euríbor i la falta de crèdit que no amb l’activitat que hi fa el sector privat. “L’ajuntament hauria de ser més proactiu en les seves polítiques d’habitatge social i no traspassar-nos la problemàtica a nosaltres”, afirma l’entitat que assegura que la falta de polítiques d’habitatge social que s’ha accentuat en els últims anys és el problema principal. “No es pot traspassar aquesta responsabilitat als propietaris dels apartaments”, hi afegeix l’ATA.

Cal tenir en compte també que a la ciutat hi ha 1.039 habitatges buits, segons les darreres dades del propi ajuntament , els quals també es podrien posar en lloguer residencial “amb accions decidides a resoldre d’arrel el problema i no amb polítiques populistes i fora de lloc”, afirma l’ATA. A més, hi ha un tant per cent molt elevat d’habitatges amb altres usos com despatxos o centres mèdic pràcticament en desús al centre de la ciutat. “El problema complex de l'accés a l'habitatge només es resoldrà amb anàlisis rigoroses i actuacions a llarg termini, i no amb propostes demagògiques ni demonitzacions gratuïtes”, segons l’entitat.

Els culpables de la massificació

L’Associació condemna que l’alcalde atribueixi sempre i només als HUT els problemes derivats de la falta d’habitatge i de la saturació turística al centre de la ciutat. Manté que si a l’estiu en moments puntuals el veí del barri vell de Girona pot percebre sensació de massificació no és pels turistes que pernocten en HUT sinó pel visitant i excursionista de dia i que estan allotjats en altres llocs de la Costa Brava o Barcelona. A més, també és on s’hi concentren els hotels, restaurants i bars.

Per altra banda, l’ATA considera del tot incongruent que s’incloguin els apartaments turístics (AT) en el còmput per calcular el percentatge dels HUT ja que són tipologies d’allotjament turístic diferent.

Possibles mesures judicials

L’Associació Turística d’Apartaments analitzarà el document de l’ajuntament de Girona un cop aprovat i estudiarà emprendre mesures judicials.

L’ATA recorda el gran esforç que s’està fent des de fa molts anys, tant per part de l’administració com del propi sector, per ordenar, fiscalitzar i professionalitzar l’activitat dels HUTS a tot el territori; i celebra que es reforci la inspecció per erradicar el mercat il·legal. En aquest sentit, l’ATA afirma que els trobaran al costat de l’ajuntament.

Per altra banda, l’Associació manté que els HUT , amb estades mitges més llargues, són l’allotjament més sostenible i la petjada hídrica del client que s’hi allotja és una tercera part de la petjada de qui pernocta en hotels de cinc estrelles.

La versió de la plataforma contrària

Per la seva banda, la plataforma Més Barri Menys Pisos Turístics celebra la regulació d'habitatges d'ús turístic a Girona, amb aquest nou topall del 4% arreu de la ciutat (per sectors continua sent del 15%). A través de les xarxes socials expliquen que «aquesta limitació d'ara, ajudarà a disposar, en part, de més habitatge a la ciutat per viure i també a disminuir turisme que pernocta i provoca alguns problemes de convivència en els nostres barris i que amb l'anterior regulació podria haver-se multiplicat massivament».

A més, veuen amb bons ulls que s'hagin inclòs els apartaments -tot un bloc- dins els HUT i que no es puguin fer aquests tipus d'habitatges en la primera planta de les grans rehabilitacions.

Tanmateix, demanen «més mesures», ja que amb aquest topall del 4% encara es podran fer més de mil HUT a banda dels que ja hi ha ara arreu de la ciutat. Segons dades de l'Ajuntament, en són 763. Els nous, però, han d'anar fora l'àrea del Pla Especial del Barri Vell -que també inclou part del Mercadal-, ja que en aquest sector ja s'ha superat el topall del 15%.