La Plataforma Albera Lliure de Molins ha presentat aquest mes recurs d’alçada a l’autorització administrativa prèvia del parc eòlic Galatea. Acció Climàtica té un termini de tres mesos per estimar o desestimar el recurs que detalla el que consideren diverses irregularitats. La plataforma recorrerà a la via judicial amb un recurs contenciós administratiu si es desestima. També s’ha enviat una carta oberta a càrrecs de la Generalitat relacionats amb la tramitació del parc. D’altra banda, fins a treze poblacions s’han adherit al manifest per crear el Parc Natural de l’Albera. 

La plataforma posa de manifest que «moltes de les irregularitats ja les vàrem exposar a les al·legacions», però consideren que «no han estat prou considerades per l’administració, per la qual la persona interessada -que representa la plataforma- ha al·legat indefensió». 

«Deficiències greus» és el que consideren que conté el projecte i que asseguren «afectaran al patrimoni cultural, natural i paisatgístic, al patrimoni relacionat amb el medi físic i a tot l’espai de l’Albera». 

Entenen que hi ha hagut mancances en el tramitació seguida al tràmit d’informació pública i al d’audiència pel que fa al tractament de les al·legacions i als informes sol·licitats pels organismes públics i entitats, «sobretot a la Direcció General de Patrimoni Cultural, a l’Observatori del Paisatge de Catalunya i al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals». Posen de manifest que el tràmit d’audiència «és molt important per determinar si el projecte reuneix totes les condicions necessàries per a la seva autorització». 

En concret apunten que sense cap informe, com van fer cinc dels organismes afectats en el cas del parc, o no responent un segon informe a les condicions del promotor, «la tramitació queda amb moltes mancances i molt ressentida» perquè si no s’obté resposta a un requeriment «s’entén la conformitat amb la resposta del promotor» i es prossegueixen les actuacions. A més, consideren que hi ha «ocultació o falta d’informació» que pateixen tant els organismes superiors com la ciutadania a l’hora de formular qualsevol recurs o al·legació. 

A la carta enviada als responsables s’especifiquen algunes qüestions que han anat exposant com la no aparició d’elements de valor afectats pel projecte com l’ermita de Santa Llúcia. 

El 3 d’agost es va publicar al DOGC la resolució de la Direcció General d’Energia que atorga l’autorització administrativa prèvia al parc eòlic i es va notificar a la persona interessada que representa la plataforma. El recurs va ser lliurat el 6 de setembre a la Direcció General d’Energia. 

D’altra banda, fins a tretze poblacions han aprovat la moció per impulsar creació del Parc Natural de l’Albera. La darrera població ha estat Masarac que ha aprovat la moció per uanimitat aquesta setmana, i està previst que aviat ho facin Biure i Sant Climent Sescebes. 

Protegir l’Albera

La moció es va presentar a setze ajuntaments de la zona i el document remarca la importància del territori com un «espai natural de primer ordre a Catalunya». Consideren que conté «elements geològics, limnològics, biològics, florístics i faunístics de gran vàlua». Patrimoni cultural i arqueològic com monuments megalítics, ermites o fortificcions són altres elements que destaquen. El parc se situaria en aquest entorn.

50 milions d'inversió

El Parc Eòlic Galatea suposarà una inversió de 50 milions d’euros i generarà la meitat del consum elèctric anual de les llars de la comarca. Tindrà 49 MW de potència i generarà 140GWh/any. El parc comptarà amb nou aerogeneradors i una subestació elèctrica que, des de la Jonquera evacuarà l’electricitat que generin els molins fins a Figueres. El projecte el promou Endesa a través de la divisió de renovables Enel Green Power Espanya. Endesa afirma que se situarà fora dels espais protegits de la zona. Espera començar a construir el 2024.