El grup socialista de la Diputació de Girona ha presentat una moció perquè des de l’ens provincial es mostri el seu suport als municipis afectats pel tancament de l’abocador de Solius. A més, vol que les despeses associades al tancament, i que haurien d’assumir els municipis, les assoleixi finalment el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per la manca de planificació. «Els municipis afectats ens han demanat el seu suport perquè sinó hauran d’assumir els costos postclausura de l’abocador. La llei diu que el manteniment -el tractament de lixiviats que emeten residus soterrats- s’ha de fer durant 30 anys. Segons els números amb els quals treballen els ajuntaments, això suposaria pagar més de 30 milions d'euros (anualment uns 1,3 milions d'euros)», indica Joan Martín, diputat socialista.  

A comarques gironines el dèficit de plantes de tractament de residus s’ha vist agreujat pel tancament de l’abocador i de la planta de tractament de fracció orgànica de Solius. Aquesta situació era previsible i hem de lamentar la inacció del Departament d’Acció Climàtica a l’hora de liderar la transició al tancament que ha afectat diferents ajuntaments de comarques gironines especialment del Baix Empordà i Gironès” ha explicat el diputat provincial i regidor socialista de Salt, Joan Martín.

La moció que es porta a votació inclou que el Departament d'Acció Climàtica assumeixi els costos del tancament garantint una logística sostenible; que l’Agència Catalana de Residus promogui nous models territorials segons les diferents realitats d’ordenació urbanística; i finalment, que es traslladin els acords al Govern i a l’Agència de Residus.

El PSC recorda que la diputada socialista Sílvia Paneque ja va presentar fa un parell de setmanes una moció en aquest sentit, "que a més afegia la necessitat de la nova llei de residus de Catalunya que permetria la planificació, entre altres coses, de les plantes de valoració i tractament". La proposta va ser aprovada per àmplia majoria, i es va acordar amb relació al tancament del complex de residus de Solius, assumir-ne tots els costos de gestió, planificar-lo perquè sigui gradual i garantir-ne una logística sostenible i eficient de proximitat, per mitjà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.