El Departament de Drets Socials ha previst finançar 330 places noves en Serveis d’atenció integral en l’àmbit rural (SAIAR). Es tracta d’equipaments per a gent gran que disposen d’espais diferenciats per oferir els serveis assimilables als d’un centre de dia i altres zones complementàries per tallers i serveis amb caràcter ambulatori i a domicili, en funció de les necessitats dels usuaris i les seves famílies.

Aquests serveis atenen persones majors de 65 anys que viuen en l’àmbit rural. S’ubiquen principalment en comarques amb baixa densitat demogràfica, una taxa d’envelliment elevada, un alt percentatge de municipis petits i dispersos i amb dificultats d’obtenir serveis.

La previsió de distribució territorial de les noves places és de 159 places a la demarcació de Barcelona, 75 a Lleida, 60 a les comarques gironines, 16 a Tarragona i 20 a Terres de l’Ebre. Com en el cas de Cubelles, la provisió es realitzarà mitjançant convenis interadministratius amb els diferents ajuntaments on s’ubica el SAIAR.

Aquesta inversió implicarà una despesa addicional anual de 2.224.800 euros per part del Departament.