Universitat de Girona
La UdG es consolida en nombre d´estudiants

La UdG es consolida en nombre d´estudiants

En el procés d´assignació de places del sistema universitari català, els joves que trien la UdG en primera opció són 2.353, una xifra lleugerament superior a la de 2016, que van 2.330.

25 raons per estudiar a la UdG

25 raons per estudiar a la UdG

La UdG és qualitat docent, reconeixement internacional, pràctiques a l´empresa i la possibilitat d´estudiar al bell mig d´una ciutat activa, culta i de mesura humana.

Portada  Grau en Arquitectura Tècnica

Grau en Arquitectura Tècnica

És l'estudi idoni per tots aquells que vulguin adquirir coneixements relacionats amb les tècniques que

Portada  Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Química

Està enfocat principalment a la formació de professionals dins del sector químic i, principalment, de la producció industrial

Portada  Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Aquests estudis tenen una gran importància en la nostra societat tant per la seva transversalitat com per les seves perspectives de futur

Portada  Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica

Els estudiants es poden formar en els camps de l'electrònica i automatització de sistemes

Portada  Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Elèctrica

Respon a les necessitats del mercat laboral d'enginyers que puguin dissenyar, gestionar i mantenir tot el sistema elèctric

Portada  Grau en Història

Grau en Història

Dona una formació bàsica a tots els interessats en la història i intenta formar als estudiants perquè entenguin com els historiadors assoleixen el coneixement sobre el passat

Portada  Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

L'educació, la llengua i la literatura és un dels pilars bàsics de la formació dels ciutadans de qualsevol societat i ens permet accedir a la cultura i el coneixement científic

Portada  Grau en Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Cultural

Busca analitzar la societat contemporània posant una especial èmfasi en la comunicació, que és la clau de volta dels nostres dies

Portada  Grau en Treball Social

Grau en Treball Social

Contempla la formació dels professionals que donaran assistència a aquelles persones i col·lectius que viuen situacions socials problemàtiques

Portada  Grau en Psicologia

Grau en Psicologia

Contempla la formació dels professionals que es dedicaran a la psicologia, una professió altament qualificada al servei de les persones, els grups i les organitzacions socials, basada en el coneixement teòric especialitzat i la formació pràctica

Portada  Grau en Geografia

Grau en Geografia

Un curs multidisciplinari que pretén que els estudiants siguin capaços de llegir i interpretar tots els processos físics, biològics i socials que es desenvolupen a la superfície de la terra

Portada  Grau en Educació Social

Grau en Educació Social

L´educador social és un professional que treballa en l´àmbit de l´acció socioeducativa amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones, els grups i les comunitats

Portada  Grau en Medicina

Grau en Medicina

La nota d´un 86% dels primers metges de la UdG al MIR supera la mitjana estatal

Portada  Grau en Mestre d´Educació Primària

Grau en Mestre d'Educació Primària

El Grau en Mestre d'Educació Primària contempla la formació dels futurs mestres dels nens i les nenes d´entre sis i dotze anys

 
Portada  Una estudiant del Sobrequés de Girona ha tret la millor nota de la Selectivitat amb un 9,80

Una estudiant del Sobrequés de Girona ha tret la millor nota de la Selectivitat amb un 9,80

En total hi ha quatre noies a Catalunya que tenen la mateixa qualificació i una és gironina

Portada  Grau en Criminologia

Grau en Criminologia

El Grau de Criminologia pretén donar resposta a la demanda d'institucions públiques i privades de formar professionals amb coneixements científics en l'àmbit de la delinqüència i les seves formes de prevenció i reacció, i contribuir a la creació d'un camp professional emergent

Portada  Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria Agroalimentària

El curs permet especialitzar-se en explotacions agropecuàries i indústries agraris alimentaries dedicades a l'elaboració industrial d'aliments

Portada  Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

En aquests estudis els estudiants adquireixen una formació tecnològica generalista i una àmplia base científica-tècnica

Portada  Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Mecànica

Un estudi que dona als estudiants les habilitats per treballar en sectors industrials de gran importància econòmica

Portada  Grau en Història de l´Art

Grau en Història de l'Art

Ofereix un pla d'estudi que permet una formació integral tant des de la perspectiva històrica com patrimonial

Portada  Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

La llengua espanyola conjuntament amb l'anglesa té molta diversitat de sortides

Portada  Grau en Filosofia

Grau en Filosofia

La força de certs principis fonamentals empeny als estudiants a cursar aquest curs

Portada  Grau en Pedagogia

Grau en Pedagogia

Contempla la formació dels professionals que treballaran en els diversos àmbits que tenen a veure amb processos d'ensenyament i d'aprenentatge de les persones

Portada  Grau en Mestre d´Educació Infantil

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Contempla la formació dels futurs professionals entenent que aquests seran persones que han de tenir les destreses i coneixements necessaris per a contribuir al creixement i l'aprenentatge dels infants de 0 a 6 anys en els processos de socialització i adquisició de conceptes i habilitats

Portada  Estudis de la Facultat de Ciències

Estudis de la Facultat de Ciències

Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, i les dobles titulacions de Biologia/Biotecnologia i Biologia/Ciències Ambientals

Portada  Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Aquests estudis es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques

Portada  Grau en Turisme

Grau en Turisme

Ofereix sortides professionals molt diverses i canviants en un sector amb un fort desenvolupament