Postmodern Jukebox

Un homenatge revolucionari

| Salt 2019-03-10 Trepitjaven per primera vegada la ciutat de Girona i, literalment, es pot dir que van deixar el públic amb ganes de més. Postmodern Jukebox, un col·lectiu nord-americà format per desenes de músics que es van tornant segons el moment i la gira,