Presa de Colomers

Els regants de la presa de Colomers defensen el nou projecte de canalització

2015-07-12 Repliquen a Gent de Ter que la millora de la xarxa del rec del Molí ara no té pressupost per fer l'estudi